Toppfält: innehåll
Miljömål

Byggdialogen tycker: Krafttag med miljömålen

Regionens miljömål har under lång tid varit betydande i Byggdialogens verksamhet. I det reviderade förslag som Länsstyrelsen presenterat i remissutgåva står Byggdialogen som ansvarig för 40-talet åtgärder. Det är en av de större insatserna en enskild organisation gör i hela…

Läs mer
Knapp, skrolla upp
×sök
Sök