Toppfält: innehåll
Gräs

Det är spännande tider

Dalastrategin 2030 är just lanserad i september, arbetet med att utmejsla vårat regionala innovationsarbete och processer pågår för fullt genom Region Dalarnas försorg. ByggDialog medverkar i flera grupperingar där vi ser att Bygg- och fastighetsbranschen är en väsentlig aktör för…

Läs mer
Hampus

Har vi ringt dig?

Ett exempel på hur vi samverkar med Högskolan Dalarna är att knyta samman studenter och branschen inom ramarna för olika uppgifter i kurser. Ett tillfälle för att utbyta kunskap inom kursens område och samtidigt ett bra sätt för studenterna och…

Läs mer
Jonn Are

Utökat samarbete med Högskolan Dalarna

Sedan länge har vi på ByggDialog Dalarna ett nära samarbete med Högskolan Dalarna och byggstudenterna på grundnivå. Till i år har vi utökat samarbetet och kommer även arbeta med byggstudenter på avancerad nivå, på programmet Master Programme in Energy Efficient Built Environment.  Högskolan Dalarnas nya magisterprogram i energieffektivt byggande ger…

Läs mer
Knapp, skrolla upp
×sök
Sök