Toppfält: innehåll
förslagslådan

För att ytterligare krympa avståndet mellan företagen i branschen och akademin har vi skapat denna förslagslåda. Här kan du skicka in förslag och ideér  till oss som vi förmedlar till rätt ställe.

Har du en uppgift som passar en student för en kortare anställning, en idé om ett ex-jobb eller en större idé som kan leda till ett utvecklingsprojekt? Då har du hamnat rätt och ingen idé är för liten eller för stor utan alla förslag är välkomna.

Byggdialog Dalarna, Högskolan Dalarna och IUC träffas med jämna mellanrum för att se vilka förslag som har kommit in och ser till att idén kommer till rätt organisation. Därefter görs en återkoppling för nästa steg i processen.

  Studentbanken är ett sätt att snabbt nå ut med information och uppdrag till intresserade studenter. Företag i byggsektorn som har enklare uppgifter som är svåra att hinna med eller inte har kompetensen exempelvis för att göra beräkningar, kan ni snabbt nå ut med uppdraget till intresserade studenter.  Vi förmedlar kontakten och studenterna själva tar kontakt för att söka uppdragen.

  ByggDialog Dalarna tar inget ansvar för ersättningsnivå, för arbetet eller hur uppdraget utförs.

  Till ex-jobbsbanken kommer idéer och problemställningar som Högskolan Dalarna anser passa till ett ex-jobb. Under oktober månad väljer högskolan ut dom bästa ex-jobbsidéerna och bjuder in till ex-jobbsupptakten som är i slutet på november där företag får presentera sin idé för studenterna. Efter presentationen söker intresserade studenter upp företaget och tar diskussionen vidare.

  Om din idé är av större karaktär slussas den vidare för KTP-projekt eller utvecklingsprojekt hos Byggdialog Dalarna eller IUC. Om vi märker att många företag skriver ungefär samma saker finns det stor chans att det går att få ett projekt av det, dessutom får vi på Byggdialog Dalarna en bra bild över hur det ser ut i Dalarnas byggsektor.

  Knapp, skrolla upp
  ×sök
  Sök