skip to Main Content

Arkitektur i hälsans tjänst

Årets intressantaste seminarium!

Boka in den 12 juni för då bjuder ByggDialog Dalarna in till årets intressantaste seminarium. Ni kommer bland annat att få höra om begreppet ”neuroarkitektur”, hälsosam samhällsplanering och om hur vår omgivning, former och material, kan göra oss sjuka och deprimerade eller friskare.

Program

Vi bjuder självklart på lunch och fika.

Sista anmälningsdag är den 7 juni 2018.

Foto: Lindeborgs Eco Retreat, www.lindeborgs.com, Ken Pils

Hanna Morichetto

Hanna Morichetto
arkitekt SAR/MSA & doktorand Chalmers: Bostad, atmosfär och välbefinnande

I sin forskning undersöker hon hur bostadens arkitektur kan bidra till att befrämja hälsa genom att studera begreppet berikad miljö (Enriched Environment, EE). Kunskapen om vad som kännetecknar en berikande bostadsarkitektur är begränsad och i arbetet studeras hur utformningen av bostaden och dess omedelbara närhet kan bidra till bland annat multisensorisk stimulans. Avhandlingsarbetet har kopplingar till de neurovetenskapliga- och vårdvetenskapliga fälten och genomförs i samarbete

Gösta Alfvén

Gösta Alfvén
läkare och författare till boken Ohälsosam arkitektur

Gösta är läkare och docent med stress hos barn som forskningsområde. Han har under en lång tid intresserat sig för hur stadens fysiska miljö påverkar människor, dess hälsa och emotioner.

Tomas Nord

Tomas Nord
universitetslektor vid Linköpings universitet: Vilken roll kan trä och träbyggande ha för ett ökat välbefinnande?

Fokus inom träbyggandet ligger och har legat på produktutveckling och produktionsfasen, vilket lett till den positiva utveckling som sker i Sverige idag. Vilken roll har trä i driftsfasen och vilket värde sätter slutkunder på interiört trä? Forskningsprojektet Wood2New och ett av delprojekten i Bioinnovation har studerat hur interiört uppfattas, upplevs och påverkar. Presentationen lyfter genomförda studier och projekt med koppling till trä och välbefinnande och visar var det finns en potential ökat värdeskapande och var det finns behov av vidare utveckling/forskning.

Karin Frejd

Karin Frejd
landskapsarkitekt på WSP Dalarna: Stadslandskap och hälsa – Hur påverkas hälsan av stadsplaneringen och gestaltningen av utemiljön?

Med utgångspunkt i vardagslivets platser presenteras aspekter kring hälsa och byggd miljö.Laddar Karta...

Datum/Tid
2018-06-12
09:45 - 15:15

Plats
Domnarvsgården


Boka plats

Bokningen är stängd för denna aktivitet.

Back To Top
Sök