skip to Main Content

Arkitektur i planeringsprocessen

Dalarnas arkitekturråd inbjuder till en dag om arkitektur i planeringsprocessen.

Dalarnas arkitekturråd, som numera ingår som en samverkansgrupp i Byggdialog Dalarna, nysatsar och bjuder in till en första aktivitet som riktar sig till dig som är verksam inom arkitektur och plan- och bygglagen samt övriga som har intresse av hur vår offentliga miljö gestaltas.

Dalarnas arkitekturråd leds av en styrgrupp under Länsstyrelsen i Dalarnas län och Landstinget Dalarna genom överenskommelse undertecknad av landshövding Ylva Thörn och landstingsdirektör Karin Stickå Mjöberg.

Arkitekturrådets ambition är att höja värdet gällande arkitektur, gestaltning, form och design. Den bebyggda miljön ska utformas estetiskt tilltalande, utgå från och stödja människans behov, ge skönhetsupplevelser och trevnad. Det kulturella, historiska och arkitektoniska arvet i form av värdefulla byggnader och bebyggelsemiljöer samt platser och landskap ska bevaras, användas och utvecklas.

 

Dagen är kostnadsfri och det bjuds på lunch och eftermiddagsfika.

 

Suzanne

Suzanne Pluntke från Boverket kommer och redogör bland annat för den nya politiken för arkitektur, form och design som presenteras den 22 februari.
» Läs mer

Dennis

Dennis Axelsson från Kulturmiljö Halland, Hallands länsmuseer, pratar om hur kulturhistoriskt värdefulla miljöer under senare år lyfts fram som strategiska resurser för hållbar utveckling och samtidigt förstås som en viktig ekonomisk tillgång för städer och regioner. Utifrån en inventering av all kulturhistoriskt värdefull bebyggelse i hela länet har man kunnat utföra analyser som visar på konkreta siffror vilka åskådliggör att människor efterfrågar kulturhistoriska kvaliteter i både byggnader och miljöer när de väljer var de ska bosätta sig.

Pernilla

Pernilla Wåhlin Norén, arkitekt Borlänge kommun berättar om Borlänges byggplaner och gestaltningsprocesser.

EU logo
tillvaxtverket
lansstyrelsen-logo
Region Dalarna
ByggDialog Dalarna logo
Högskolan Dalarna logo


Laddar Karta...

Datum/Tid
2018-03-13
10:00 - 15:00

Plats
Mora folkhögskola


Boka plats

Bokningen är stängd för denna aktivitet.

Back To Top
Sök