skip to Main Content

Att bygga i trä – då och nu

Paneldiskussioner om två av Falu kommuns träbyggnader, Hyttkammaren och VM-huset.

Onsdag 13 november bjuder Mondo arkitekter in till ett andra frukostseminarium med tema träbyggande.

Representanter från olika discipliner i projekten Hyttkammaren och VM-huset får berätta om sina erfarenheter kring träbyggande och vi jämför dåtidens förväntningar och utmaningar med hur det ser ut idag.

Bygg- och fastighetssektorn står för stora utmaningar när det kommer till miljö och hållbarhet. Mondo arkitekter anser att träbyggande är en viktig del i arbetet med att nå de nationella och globala målen.

En byggnad i trä binder koldioxid under hela dess livstid och trä är ett förnyelsebart material där råvaran kan återvinnas och ingå i ett cirkulärt kretslopp. Forskning visar att den fysiska och psykiska hälsan påverkas positivt när vi vistas i träbyggnader och industriellt träbyggande kan dessutom resultera i fler jobb i glesbygd, kortare byggtider och lättare transporter.

Välkomna!Laddar Karta...

Datum/Tid
2019-11-13
07:30 - 09:00

Plats
VM-huset, Falun


Boka plats


Back To Top
×Close search
Sök