skip to Main Content

Det perfekta byggprojektet

Vem av oss vill inte jobba i det perfekta byggprojektet? Vad innebär det för beställaren, entreprenören, konsulten och andra parter? Kan en dalamodell föra oss mot ett mera effektivt byggande?

Byggdialogens temagrupp Effektivt Byggande bjuder in länets samlade byggkompetens till en heldags workshop. Vi kommer att försöka ta ytterligare steg mot en ”dalamodell” där branschens aktörer strävar efter att agera samlat.

Vi kommer genom grupparbeten att jobba oss igenom skede för skede; från program till projektering och byggande. Vilka förutsättningar behöver skapas i varje skede? Behöver vi gemensamma arbetssätt? Vilken output behöver levereras som input till nästa led i kedjan?

Till vår hjälp har vi experten Bengt Hansson, professor i byggproduktion vid Lunds Universitet. Den röda tråden i hans forskning har varit effektivisering av byggprocessen. Bengt är också huvudförfattare till de läroböcker inom ämnet som används i våra lärosäten över hela landet.

Om vi skapar en gemensam målbild av det perfekta byggprojektet blir det lättare att realisera temagruppens vision:

”Dalarna ska bli ett föregångslän avseende effektiv byggverksamhet där alla byggprojekt drivs fram på ett effektivt sätt mot tydliga mål avseende tid och kostnad samt byggnadens funktion och förväntade effekter.” 

Missa inte din chans att påverka! Dagen innefattar lunch och fika.

Program workshop 2017-12-18

Anmälan senast 14/12

 

Varmt välkommen!Laddar Karta...

Datum/Tid
2017-12-18
09:00 - 16:00

Plats
Scandic Hotel Lugnet


Boka plats


Back To Top
Sök