Toppfält: innehåll
EnergiCafé

EnergiCafé

Drömmen om hållbara transporter och e-handelslogistikens bistra verklighet

Handeln lider ekonomiskt. Distributionsföretagen rankas rekordlågt av konsumenterna. Konsumtionssamhället och dess transporter pekas ut som ett hot mot mänskligheten. Men e-handeln befinner sig mitt i det glada 20-talet. Frågan vi ställer oss är – kan e-handeln bli hållbar? Och i sökandet efter ett svar så fokuserar vi på distributionssystemet och aktörernas drömmar, verklighet och bevekelsegrunder.

Kenneth Carling, Mikrodataanalys tar avstamp i deras omtalade studier av den sista milens miljöbelastningar och leder en paneldebatt med

  • Annica Roos, Trafikverket
  • Mattias Norling, verksam i logistikbranschen
  • Maria Melkersson, Trafikanalys
  • Niklas Rudholm, HUI handelsanalys
  • Johan Heier, Högskolan Dalarna energiutbildningar

Anmälan senast 13/4

En länk till mötet kommer att skickas ut i god tid innan mötet till de som anmält sig.Datum/Tid
2021-04-15
15:00 - 16:00


Boka plats


Knapp, skrolla upp
×sök
Sök