Toppfält: innehåll
Tjärna Ängar

Energieffektivisering och hållbarhet vid renovering

Det befintliga byggnadsbeståndet och särskilt det som byggdes under miljonprogrammet behöver energieffektiviseras och renoveras. I det nyligen avslutade projekt ”Varsam energieffektiv renovering Tjärna ängar” har forskarna på Högskolan Dalarna följt de boende och energiprestandan i tre från början likadana hus, från innan renovering till två år efter renovering. Här har forskarna analyserat energianvändning, primärenergianvändning, ekonomi samt sociala faktorer och hur avvägningar mellan dessa påverkar den totala hållbarheten.

Nu bjuder E2B2 in till kunskapslunch där du får veta mer om renovering ur ett holistiskt perspektiv och vad som egentligen är de bästa åtgärderna. Du får också höra hur ett stort allmännyttigt bostadsbolag tar sig an renovering och utmaningen med energieffektivisering i stor skala, samt hur ett energibolag kan bidra till långsiktigt hållbara energilösningar.

Anmäl dig till kunskapslunchenDatum/Tid
2021-04-22
12:00 - 13:00


Knapp, skrolla upp
×sök
Sök