Toppfält: innehåll
Jakobsdalen

Energiinnovation 2021

Gör Jakobsdalen till en spjutspets för klimat- och energiinnovationer!

Inbjudan – dialogprocess i bred aktörssamverkan

För att driva på och intensifiera innovationsprocessen och skapa en plattform för innovationsarbetet under kommande år så genomförs workshops under tre halvdagar i höst och vi vill att ni är med!

Planerat upplägg

Workshop 1: 13/10 Brainstorming/inventering av idéer till klimat- och energiinnovationer för Jakobsdalen.
Workshop 2: 8/11 Fördjupning och integration av innovationsprojekt för Jakobsdalen
Workshop 3: 29/11 Idéer till genomförande av innovationsprojekt i en gemensam plattform för Jakobsdalen.

Tre viktiga delmål för dialogprocessen, som bygger på samskapande med hjälp av kreativa övningar och beprövade metoder och verktyg är:

  • Att bidra till att Jakobsdalen blir en spjutspets för klimat- och energiinnovationer som också kan bidra till att Borlänge
    och även regionen får en framträdande roll i att stärka hållbart samhällsbyggande utanför storstadsregionerna.
  • Att bidra till ökad innovationstakt och smart specialisering inom resurseffektiv samhällsbyggnad med fokus på Jakobsdalen,
    i samverkan mellan offentlig sektor, näringsliv, akademi och civilsamhälle.
  • Att vara en bas för utveckling av en plattform för hållbart samhällsbyggande som kan fungera som en arena för samverkan

Det övergripande målet med insatsen för energiinnovation under 2021 är att bidra till att konkretisera nyckelprojekt med förslag som stöder en hållbar utveckling av Jakobsdalen på både kort- och lång sikt (2025 – 2050).

Bakgrund

Kommunens arbete med hållbar stadsutveckling är inne i en intensiv fas med uppstart av arbete med kvalitetsprogram för stadsdelen, sjösättande av ett nytt miljöprogram, ansökan i Viable Cities utlysningen och andra processer och har i samarbete med Högskolan Dalarna, företag och andra intressenter haft ett arbete med energi- och klimatinnovationer under 2019-2020. Högskolan Dalarna har drivit samarbetet med ett fokus främst på tekniskt inriktade innovationsprojekt, utveckling av planeringsprinciper och rumsliga förslag, samt idéutveckling av planeringsprocesser.

Till anmälanDatum/Tid
2021-10-13
08:30 - 12:30


Knapp, skrolla upp
×sök
Sök