skip to Main Content

Frukostmöte – Den kraftfulla designdialogen

Hur får vi med alla på banan? Hur når vi snabba processer och goda slutresultat?

Sweco presenterar ett verktyg som förenklar dina projekt. En strukturerad process där kunskap, erfarenhet och engagemang lyfts fram i tidigt skede som leder till väl förankrade och effektiva projekt. Dialogprocesser passar alla typer av utvecklingsprojekt, såväl byggnader för vård, utbildning och kontor, för stadsbyggnads- eller landskapsprojekt.

Johanna Eriksson, Sweco Architects Malmö, berättar om Swecos tio års långa erfarenhet
och Elisabet Bergman, Sweco Architects Falun, tar er med på dialogresa runt Dalarna.

Mer om Johanna: Johanna är en van processledare med över hundra workshops i ryggen. Hon arbetar kontinuerligt med metodutveckling, forskning och utbildning inom dialogprocesser. 2013 publicerades Johannas licentiatavhandling Architects and users in collaborative design och under 2016 kom boken Mer dialog med fler- verktyg för snabb planprocess. I samverkan med Chalmers skrev Sweco 2017 boken Designdrivna dialoger för arkitektur och samhällsbyggnad, 10 år och 100 designdialoger erfarenheter och framtid, där Johanna var en av författarna.

Mer om Elisabet: Arkitekt och processledare i Falun med utbildning i Designdialogen och Symbio City metoden. Elisabet driver bland annat dialoger för utformning av nya skolor där Marnäs nya skola i Ludvika och Torsångs nya skola i Borlänge är de senaste skolorna skapade utifrån en dialogprocess.

Välkomna till Sweco Falun.Laddar Karta...

Datum/Tid
2018-03-27
07:30 - 09:00

Plats
Sweco


Boka plats


Back To Top
Sök