skip to Main Content

Frukostmöte – Strategi för hållbart byggande

Strategi för hållbart byggande i Falun
– en anledning att bygga i trä

Tisdag 4 juni bjuder Mondo arkitekter in till frukostseminarium med tema träbyggande.

Mats Dahlström kommer att prata om Falu kommuns träbyggnadsstrategi och träbyggandet i Falun i stort.

Bygg- och fastighetssektorn står för stora utmaningar när det kommer till miljö och hållbarhet. Mondo arkitekter anser att träbyggande är en viktig del i arbetet med att nå de nationella och globala målen, därför har de bjudit in politikern Mats Dahlström, som har varit med och tagit fram strategin för Falun, till ett seminarium där tillfälle finns att diskutera ämnet. En byggnad i trä binder koldioxid under hela dess livstid och trä är ett förnyelsebart material där råvaran kan återvinnas och ingå i ett cirkulärt kretslopp. Forskning visar att den fysiska och psykiska hälsan påverkas positivt när vi vistas i träbyggnader och industriellt träbyggande kan dessutom resultera i fler jobb i glesbygd, kortare byggtider och lättare transporter.

Läs Falu kommuns trästrategi

 

Mondo arkitekter är ett företag som ligger i framkant och som vill driva utvecklingen och hållbarhetsarbetet framåt i länet. Hållbarhetsarbetet, som handlar om så mycket mer än vår miljöpåverkan, kräver att vi alla samverkar så att det blir en självklarhet från fysisk planering till rivning av byggnaden att tänka hållbart. Därför är vi väldigt glada över ByggDialog Dalarna, som förenar oss aktörer i branschen. 

I ett skogslän som Dalarna är ökat träbyggande ett viktigt om inte avgörande steg som måste tas om vi ska nå de nationella och globala målen och kunna lämna över ett hållbart samhälle till nästa generation. Med frukostseminariet i juni vill vi starta en diskussion och kanske river vi några stuprör på köpet då det är tydligt att viljan och ambitionen finns även hos övriga i branschen. 

Mondo arkitekter har ritat och projekterat Dalarnas första hus i KL-trä i Kvarteret Hyttkammaren och medverkat i träprojekt som VM-huset och vård- och omsorgsboendet Hälsingebacken. Utöver detta har vi även ritat och projekterat Faluns första flerfamiljshus Argentum, som byggts enligt passivhuskriterier i bostadsområdet Galgberget. 

Nu vill vi ha ännu fler projekt med uttalad miljöambition och framförallt vill vi såklart bygga mer i trä! Laddar Karta...

Datum/Tid
2019-06-04
07:30 - 09:00

Plats
Näringslivets hus


Boka plats


Back To Top
×Close search
Sök