skip to Main Content

Hållbart byggande i praktiken

Bygg- och fastighetssektorn i Dalarna står för en omfattande påverkan på miljön. Alarmerande siffror visar att man är en betydande aktör i de totala utsläppen av klimatgaser och att man fortfarande omsätter stora mängder material i linjära flöden. Samtidigt ökar engagemanget bland allmänheten där många har en stark vilja och beredskap att agera.

Det har konstaterats att allmänheten saknar relevant information för att få utlopp för sitt engagemang. Enkel förståelig information direkt på plats saknas och upplevs som ett skriande behov.

Informationscentrum för hållbart byggande (ICHB) arbetar för att branschen ska bygga och renovera hållbart. Uppdraget är att samla in, målgruppsanpassa och sprida information om hållbart byggande. I en turné runt om i landet är det dags för mellanlandning i Dalarna och du bjuds härmed in till ett intressant seminarium som ger dig information om hur ICHB kan hjälpa till i processen, skapa nya kontakter, studera goda exempel och själv bidra med idéer om framtida arbeten.

Seminariet är kostnadsfritt men kräver anmälan. Uteblir du som anmäld tar vi en avgift om 260 kr.

Sista anmälningsdag 28 augusti.

Program

9.30–10.00 Registrering och kaffe

10.00–10.15 Inledning och presentation 

10.15–12.00 Det här gör vi – information från ICHB
Informationscentrum för hållbart byggande, ICHB, är ett uppdrag från Boverket på regeringens initiativ. Här hittar du forskning, resultat och erfarenheter som du kan använda för att själv fatta hållbara beslut. Gå till https://ichb.se/ och läs mer.
Johan Nuder, Informationscentrum för hållbart byggande

12.00–13.00 Lunch

13.00–13.45 Effekttoppar och miljöavtal
Vid omställningen till fossilfria energisystem får effekttoppar stor betydelse. Arbeten pågår för att kapa topparna i ett mera effektivt, precisionsstyrt system. Samtidigt krävs nya tillvägagångsätt för samspelet mellan leverantör av energi och kund och det kan behövas andra former av överenskommelser. Här visas exempel på upprättade miljöavtal hos tre dalaaktörer.
Benny Magnusson, ByggDialog Dalarna
Jesper Mårtensson, Regionfastigheter

13.45–14.15 Informationsflöden i förvaltningen
Flöden av Information om byggnader in till förvaltningssystemen kan och behöver effektiviseras. Här speglas problemställningar och nuläge från förvaltare i Byggdialogens nätverk. Vi får höra Leksandsbostäder som arbetar med frågan.
Petter Börjesson, Leksandsbostäder

14.15–15.00 Diskussion

15.00–15.30 Avslut och kaffe

 

logotyperLaddar Karta...

Datum/Tid
2019-09-04
09:30 - 15:30

Plats
Näringslivets hus


Boka plats


Back To Top
×Close search
Sök