skip to Main Content

Hur bygger vi framtidens hållbara stadsdelar?

– Stadsutvecklingsarena Jakobsdalen

Att klara en samhällsutveckling med jämlika livsvillkor och social sammanhållning inom ramen för en cirkulär ekonomi utan att över-skrida 1,5 graders global uppvärmning är en av de största utman-ingar vi någonsin stått inför. Byggandet av städer och samhällen svarar för både den största belastningen och kanske den största möjligheten att hantera denna utmaning. Initiativ som stadsutveck-lingsarenan Jakobsdalen i Borlänge kan visa vägen framåt genom att erbjuda en spelplan för innovativt tänkande kring samhälls-byggande från både social, ekonomisk och ekologisk synvinkel.

Välkommen till en dag med fokus på utveckling av innovativa idéer och nyckelprojekt för hållbar stadsutveckling!

Högskolan Dalarna och ByggDialog Dalarna arrangerar workshop-en tillsammans med Borlänge kommun Förvaltnings AB som driver utvecklingen i Jakobsdalen i Borlänge. Syftet med dagen är att stimulera möten mellan aktörer i samhällsbyggnadssektorn och ett innovationsarbete kring hur vi gemensamt skapar framtidens håll-bara städer och stadsdelar. Under dagen kommer exempel på innovativt (stads-)byggande att presenteras liksom pågående plan-eringsarbete för hållbara stadsdelar i Dalarna och utanför regionen, varvat med experimentarbete i workshopform.

Ta med dina BÄSTA IDÉER för innovation i stadsutvecklingen – skapa möjligheter!

Workshopen utgör en del av temagrupp hållbar samhällsplanerings verksamhet inom ByggDialog Dalarna och ingår också som en aktivitet i projekten EnergiInnovation och HållSam – Hållbar Samhällsplanering i Dalarna.

Inbjudan och program

Anmäl dig senast den 20 oktober 

Välkommen!



Laddar Karta...

Datum/Tid
2019-10-25
10:00 - 16:00

Plats
Dalarna Science Park (Teknikdalen)


Boka plats


Back To Top
×Close search
Sök