Toppfält: innehåll
arbete

Informations- och dialogmöte om praktisk utbildning på Högskolan Dalarna

Under mer än 10 år har ByggDialog Dalarna, Byggutbildning Star och Högskolan Dalarna tillsammans arbetat med samverkansaktiviteter tillsammans med Dalarnas bygg- och fastighetssektor. En del av samverkansarbetet har inneburit att studenter på Byggarbetsledarprogrammet, numera Byggteknik – produktion och förvaltning, gjort verksamhetsförlagd utbildning under årskurs två. Då intresset är stort även hos andra program att få in praktik under utbildningen planerar Högskolan Dalarna att erbjuda ett praktikår för studenter på Byggingenjörsprogrammet mellan årskurs två och tre med start läsåret 22/23.

För att utveckla utbildningen och matcha branschens efterfrågan kan den verksamhetsförlagda utbildningen för studenter på Byggteknik – Produktion och förvaltning ändra sitt upplägg under läsåret 21/22. Då vi även vill föra en dialog med Dalarnas bygg- och fastighetssektor innan praktikåret för Byggingenjörsstudenter sjösätts vill Byggdialog Dalarna, Byggutbildning Star och Högskolan Dalarnas byggteknikprogram bjuda in Dalarnas bygg- och fastighetssektor till ett digitalt informations- och dialogmöte fredag den 23/4 kl. 10:00–11:00.

Missa inte din chans att få ta del av viktig information samt att ställa dina frågor direkt till högskolan. Tillsammans utvecklar vi Dalarnas bygg- och fastighetssektors kompetensförsörjning.

Mötet sker via zoom och länk skickas till anmälda i tid innan mötet.

Sista anmälningsdag 21 april.

Välkommen att anmäla dig!Datum/Tid
2021-04-23
10:00 - 11:00


Boka plats


Knapp, skrolla upp
×sök
Sök