skip to Main Content

Installation av solceller för yrkeskunniga

Nu erbjuds inom projektet ecoINSIDE2 en kurs genom Högskolan Dalarna om installation av solceller. Kursen riktar sig mot företag vilka redan installerar solceller eller planer att göra det i framtiden.

Kursen innehåller inspelade föreläsningar om solel och gällande regler för installation av solceller. Kursen avslutas med en praktikdag på Högskolan Dalarna.

Kursmål

Kursdeltagarna ska efter avslutat kurs kunna:

 • utföra solcellinstallationer enligt gällande regler som uppfyller högsta kvalitetskrav
 • visa förståelse för den teori som ligger bakom omvandling av solenergi till solel
 • redogöra för de olika systemkomponenternas funktion och arbetsprincip i en solcellsanläggning
 • genomföra projektering och dimensionering av en solcellsanläggning
 • visa kunskap om regelverk och säkerhet i samband med solcellsinstallationer

Innehåll

Kursen består av 5 moduler:

 1. Solel basics
 2. Planering och dimensionering
 3. Simulering av solcellssystem
 4. Montage, installation och driftsättning
 5. Drift, underhåll och typiska fel

Varje modul består av ett antal inspelade 20–30 min långa föreläsningar. Focus ligger på modul 4 ”Montage, installation och driftsättning”.

Vi räknar med att du behöver ungefär 30–35 timmar för att titta på alla föreläsningar. Länkar till inspelningar och allt annat undervisningsmaterial kommer att finnas på kurssidan på Byggdialogens kurshemsida.

Den praktiska delen består av att installera en 4 kW solcellsanläggning på ett tegeltak samt en installation på en platt tak inklusive felsökning och driftsättning. Vi går genom de vanligaste misstagen som görs under installationen och visar hur man gör en säker installation.

Tidsplan

 • Föreläsningar och undervisningsmaterialet tillhandahållas från 21 september 2020
 • Diskussionsforum sker online under kursen vid minst ett tillfälle
 • Praktikdelen kommer genomföras under hösten 2020 på Högskolan Dalarna i Borlänge
 • Det rekommenderas att börja med föreläsningar så tidigt som möjligt. Det tar totalt 30–35 timmar att lyssna på alla föreläsningar

Kostnader

Kursen bekostas av ecoINSIDE2 som är ett Interreg-projekt, vilket gör att ni kan delta kostnadsfritt.

Intyg

Efter kursen får du ett kursintyg som bevis för ditt deltagande. Förutsättningen för att få intyget är att du går igenom de inspelade föreläsningarna och att du deltar på praktikdelen.

Sista anmälningsdag 10/10Laddar Karta...

Datum/Tid
2020-09-21 - 2020-11-17
Hela dagen

Plats
Högskolan Dalarna, Borlänge


Boka plats


Back To Top
×Close search
Sök