skip to Main Content

Klimateffektiv samhällsplanering i Dalarna

Fyra av Länsstyrelsen Dalarnas projekt som finansieras av Energimyndigheten, går samman i en gemensam slutkonferens för att dela erfarenheter, få kunskap och inspiration om hur vi kan utforma våra samhällen och upphandlingar på ett resurseffektivt sätt.

Under dagens kommer Rebecka Marklund/Olov Åslund från Energimyndigheten, Östen Ekengren, vice VD för IVL – Svenska miljöinstitutet och Erik Westholm professor em. institutionen för stad och land, SLU att hålla föredrag. Birgitta Sacrédeus, Regionråd, Region Dalarna kommer att berätta om den nya Dalastrategin och det kommer att samtalas kring erfarenheter, framgångsfaktorer och slutsatser från projekten.

De fyra projekten är:

Hållbar strategisk samhällsplanering i Dalarna
Hela Dalarna cyklar 2.0
Klimatsmart samhällsplanering med sociala mervärden
Återvinning i den offentliga affären

Målgruppen är samhällsplanerare, planarkitekter, hållbarhetsstrateger, energi- och klimatrådgivare, folkhälsostrateger, upphandlare, politiker och myndigheter.

Plats: Trafikverket Pylonen, Borlänge Lokalen har plats för 70 personer, konferensen kommer att live-sändas. Beroende på Corona restriktioner kan antalet deltagare på plats komma att begränsas.

Datum: 30 september 2020, 09:30–15:30. Registrering och fika från kl 09:00

Kostnad: Deltagandet är kostnadsfritt. Vid fysisk träff ingår kaffe och lunch.

Anmälan och program: Anmälan görs via Länsstyrelsens webbplats där du även hittar programmet för dagen.

Välkomna önskar projektledarna

hakan.w.persson@lansstyrelsen.se, Hållbar strategisk samhällsplanering i Dalarna
gittan.matsson@falun.se, Hela Dalarna cyklar 2.0
jakob.ebner@lansstyrelsen.se, Klimatsmart samhällsplanering med sociala mervärden
annika.varghans@lansstyrelsen.se, Återvinning i den offentliga affären

Till anmälan

 

 Laddar Karta...

Datum/Tid
2020-09-30
09:30 - 15:30

Plats
Pylonen, Trafikverket


Back To Top
×Close search
Sök