Toppfält: innehåll
Klimatklubben

KlimatKlubben

Den 16 juni är det dags för Klimatklubben att träffas och denna gång handlar mötet om hur vi kan bli bättre
på att sortera avfall, minska varmvattenanvändningen och andra boenderelaterade saker som kan hjälpa på vägen
mot ett hållbarare boende och förvaltning.

Vi bjuder in föreläsare som pratar om hur vi människor fungerar och ger exempel på olika metoder som
används för att skapa en förändring och avslutar med en workshop för att se hur vi kan göra för att bidra
till förändring.

Endast för medlemmar. För mer information kontakta Benny Magnusson, benny@byggdialogdalarna.seDatum/Tid
2021-06-16
Hela dagen


Knapp, skrolla upp
×sök
Sök