skip to Main Content

Konferens om Transporteffektiv samhällsplanering

Save the date

Torsdagen den 13 februari i Borlänge

För att nå Sveriges målsättning om en fossilfri transportsektor till 2045 räcker det inte med att utsläppen från våra fordon gradvis minskar. Vi behöver även få till en omställning till ett mer transporteffektivt samhälle, där transportsystemet används mer resurseffektivt. Hur bidrar Dalarna till denna omställning?

Syftet med förmiddagen är att ge åhörarna en aktuell bild av hur vi ligger till på nationell, regional och lokala nivå samt informera om vilket arbete som idag pågår på Trafikverket, Region Dalarna och Länsstyrelsen i Dalarna samt i kommuner. Trivector kommer även att tala om möjligheterna att kombinera mobility management med samhällsplanering och visa på inspirerande exempel.

Under eftermiddagen kommer en workshop att hållas vars syfte är att inspirera deltagarna att se vad de kan göra för att bidra till omställningen mot ett mer transporteffektivt samhälle.

Dagen vänder sig till dig som har arbetsuppgifter relaterade till mobilitet, trafikplanering och samhällsplanering. Tex tjänstepersoner inom offentlig sektor, privata aktörer samt förtroendevalda.

Välkomna önskar Länsstyrelsen genom Hållsamprojektet.

Logotyp Länstyrelsen


Datum/Tid
2020-02-13
Hela dagen


Boka plats


Back To Top
×Close search
Sök