Toppfält: innehåll
Träbyggnad

Manual för upphandling av träbyggnader

Klimatfrågorna gör att det i Dalarna, såväl som i landet, finns en uttalad vilja att öka träbyggandet. Ambitionerna uttrycks i regionala och kommunala träbyggnadsstrategier där egna byggplaner för bostäder och lokaler pekas ut som viktiga, strategiska områden. Följden blir att offentlig upphandling ställs i centrum med visioner om att den ska fungera som ett verktyg för genomförandet. Här uppstår frågor hur man gör för att uppfylla lagen om offentlig upphandling? Kan man beställa direkt i trä? Behöver jag fråga efter klimatavtryck?

ByggDialog Dalarna och Upphandlingsdialog Dalarna har uppdragit åt företaget Colligio AB att ta fram ett förslag på en manual, med tillhörande upphandlingsdokument, för träbyggande. Syftet är att manualen ska fungera som ett stöd i upphandlingsförfarandet och underlätta för upphandlare.

Manualen kommer att presenteras under mötet, men för att förankra och förbättra den ytterligare avslutas dagen med en workshop kring innehållet. Synpunkter kommer att dokumenteras och användas i en senare revision. Därefter är tanken att manualen provas i verkliga projekt.

För mer information kontakta Kerstin Angberg Morgården, kerstin.angberg.morgarden@lansstyrelsen.se eller Åke Persson, ake@byggdialogdalarna.se

Varmt välkommen!

 

logotyperDatum/Tid
2021-04-20
14:00 - 16:00


Boka plats


Knapp, skrolla upp
×sök
Sök