Toppfält: innehåll
Återbyggdepå

Möjligheter till ökat återbruk

Under hösten publicerade IVL Svenska Miljöinstitutet en intressant rapport om möjligheterna till etablering av en storskalig återbruksmarknad i Göteborg. Nu bjuder vi in IVL till Dalarna för att berätta om vad de identifierat i denna intressanta studie!  

Ta del av rapporten hos IVL  

Seminariet består av två huvuddelar. Den första delen inleds av IVL som ger oss en utblick i återbruk nationellt genom bland annat rapporten från Göteborg. Detta följs sedan upp av Borlänge Energi som kommer berätta om arbetet med återbruk regionalt genom bland annat Dala Återbyggdepå. 

I den andra delen genomförs en workshop med er deltagare. Här blir er röst viktig. Tanken med workshopen är att skapa oss en gemensam bild av de utmaningar och möjligheter vi har i Dalarna för att öka återbruket. Med en gemensam bild kan vi ta oss framåt tillsammans!  

Detta är tänkt att bli det första seminariet i en serie seminarier inom ramarna för återbruk i vårat projekt Cirkulära Klimatsmarta Flöden.

Varmt välkomna att fortsätta resan mot ökat återbruk tillsammans med oss! 

Sista anmälningsdag: 13 december

OBS! Vi hoppas att så många som möjligt kan delta på plats. För deltagande i workshopen så behöver ni vara på plats. Om ni behöver delta på distans så kommer det finnas möjlighet att göra det under de inledande föreläsningarna. Kommentera i anmälan om du avser vara med på distans.Laddar Karta...

Datum/Tid
2021-12-15
13:30 - 16:00

Plats
Magasinet - Falun


Boka plats


Knapp, skrolla upp
×sök
Sök