skip to Main Content

Ny regional utvecklingsstrategi (Dalastrategin) 28/11

Dagen kommer att bestå av presentationer varvade med mer interaktiva moment och arrangeras för att informera, få inspel och samla in perspektiv i förbindelse med framtagandet av den nya Dalastrategin.

Målgrupp är chefer, översiktplanerare och strateger med relevans inom samhällsbyggnad och regional utveckling.

Dagen inleds med kaffemingel och information om den regionala utvecklingsstrategin, RUS och dess process samt en bild av hur det ser ut i länet idag. I efterföljande workshopdel bidrar deltagarna genom inspel till relevanta frågeställningar.

Exempel på en övergripande frågeställning som kommer att diskuteras är: Vad är det för bilder/underlag utifrån ett regionalt perspektiv ni skulle vara behjälpta av till den kommunala utvecklingen?

På eftermiddagen kommer Erik Westholm, professor vid SLU och forskare inom landsbygdsregionernas omvandling, att göra en framåtblick utifrån Dalarnas perspektiv med efterföljande diskussion och workshop. Dagen avslutas likt den inleddes med kaffemingel för de som har möjlighet.

Kontaktperson: Linda Sjögren, linda.sjogren@lansstyrelsen.se, tel 010-225 05 21
Anmälan: Sista anmälan fredag 22/11. Dagen är kostnadsfri.

Varmt välkommen!

Program

09:30–09:45 Kaffemingel
09:45–10:45 RUS-processen och nulägesanalys
– Region Dalarna (Martina Hellgren, Helena Hanno Enochsson, Peter Möller)
10:45–11:45 Diskussion och workshop
11:45 –12:30 Lunch
12:30–13:15 Slaget om framtiden – Dalarnas väg mot klimatmålen?
– Erik Westholm, professor SLU
13:15–14:00 Diskussion och workshop
14:00 Avslutning
14:05 Kaffemingel

Dagen arrangeras gemensamt av Region Dalarna och Länsstyrelsen genom projektet Strategisk hållbar samhällsplanering i Dalarna, Hållsam. Projektet finansieras av Energimyndigheten och syftar till att i samverkan med olika aktörer i Dalarna utveckla samt implementera stöd i hur energi- och klimatfrågor kan få ökat genomslag i samhällsplaneringen. Projektet bygger vidare på identifierade behov av åtgärder i länets miljömålsarbete samt på tidigare erfarenheter och samarbeten, bland annat forskningsprojektet Den uthålliga regionen. I Hållsams referensgrupp ingår även Byggdialog Dalarna, Högskolan i Dalarna samt Trafikverket.

Hållsam logotyper


Datum/Tid
2019-11-28
09:30 - 14:30

Plats
First Hotel Grand


Boka plats


Back To Top
×Close search
Sök