Toppfält: innehåll
renovering

Renoveringsstödet

Som en del av A Renovation Wave for Europé (Renoveringsvågen) har Regeringen beslutat om ett nytt stöd till energieffektivisering i flerbostadshus. Stödet planeras att kunna ansökas ifrån den 1 oktober.

På seminariet berättar LÅGAN om vad stödet kan innebära och därefter hålls en diskussion om hur stödet kan användas på bästa sätt där du kan ställa frågor.

Agenda

09:00–09:30 Introduktion till renoveringsstödet
09:30–10:00 Allmän frågestund

Anmälan

Seminariet är öppet för Deltagare i projektet Energirenovering, ett nytt affärskoncept för små och medelstora företag samt personer anknutna till Lågans regionala nätverk.

Till Anmälan

Länk skickas ut till personer som anmält sig via formuläret senast den 22e septemberDatum/Tid
2021-09-23
09:00 - 10:00


Knapp, skrolla upp
×sök
Sök