skip to Main Content

Seminarium om strategisk hållbar samhällsplanering

Projektet Hållbar strategisk samhällsplanering (HållSam Dalarna) syftar till att i samverkan med olika aktörer i Dalarna utveckla samt implementera stöd i hur miljö-, energi- och klimatfrågor kan få ökat genomslag i den fysiska samhällsplaneringen och bygga en långsiktig samverkan i Dalarna.

HållSam Dalarna bygger vidare på identifierade behov av åtgärder i länets miljömålsarbete samt på tidigare erfarenheter och samarbeten, bland annat forskningsprojektet Den uthålliga regionen.

Projektet drivs av Länsstyrelsen, Högskolan Dalarna, Byggdialog Dalarna, Region Dalarna, Trafikverket och involverar i hög grad länets kommuner.

Deltagare är kommunala chefer, planerare och exploateringsingenjörer, klimat-, miljö och hållbarhetsstrateger, förtroendevalda samt regionala och privata aktörer.

Kontaktperson

Linda Sjögren, linda.sjogren@lansstyrelsen.se, 010-225 05 21

Anmälan

Sista anmälan 27/9
Seminariet är kostnadsfritt

Program

Länsstyrelsen hälsar välkommen!
Fredrik Sandberg, chef kulturmiljö och samhällsplanering

Hållbarhetsartbete på global, nationell, regional och kommunal nivå
Magnus Eriksson, miljömålssamordnare

Det här är HållSam Dalarna – syfte, mål och planerade aktiviteter
Linda Sjögren, projektledare, Länsstyrelsen i Dalarnas län 

Citylab – stöd för hållbara samhällsbyggnadsprojekt
Sigrid Walve, chef för Citylab, Sweden Green Building Council

Citylab erbjuder ett konkret stöd till kommuner och byggherrar som vill ta sina projekt ett steg längre i det hållbara samhällsbyggandet, från planering till genomförande. Citylab är resultatet av ett samarbete mellan kommuner, byggherrar, forskare och andra samhällsbyggnadsaktörer över hela landet, där globala hållbarhetsmål brutits ned och konkretiserats för planeringsprojekt i Sverige. Sigrid Walve presenterar Citylabs innehåll, upplägg och metodik samt visar inspirerande exempel från mindre svenska kommuner.

Workshop: utmaningar och möjligheter på lokal nivå

Hållbar samhällsplanering – utmaningar och möjligheter i stat och kommun
Helena Bjarnegård, ordförande för Rådet för hållbara städer och riksarkitekt, Boverket.

Rådet för hållbara städer är ett av regeringen tillsatt forum med uppgift att stötta kommunerna i arbetet med mål 11 i Agenda 2030 som behandlar långsiktigt hållbar stads- och samhällsutveckling. Rådets ordförande Helena Bjarnegård berättar om uppdraget, arbetet med att stötta landets kommuner samt behovet av att arbeta både lång- och kortsiktigt med att utveckla våra städer och samhällen till att bli såväl gröna, hälsosamma och inkluderande som klimatsmarta.​

FoU-erfarenheter: planerings- och genomförandeprocesser för hållbara samhällen
Mats Johan Lundström, forskare och planeringsarkitekt, Högskolan Dalarna

Avslutning

Hållsam logotyper


Laddar Karta...

Datum/Tid
2019-10-02
13:00 - 16:30

Plats
Quality Hotel Galaxen


Boka plats


Back To Top
×Close search
Sök