Toppfält: innehåll
klimatdeklaration

Klimatdeklarationer – Ur kravställarens perspektiv

Klimatdeklarationer har under senaste året varit på agendan hos många aktörer och i många forum speciellt sedan kraven infördes 1 januari 2022. Tillsammans med WSP bjuder vi nu in till en förmiddag där vi tar diskussionen kring detta viktiga verktyg vidare och blickar framåt.

Nya krav kan lätt kännas som hinder vilka försvårar byggprocessen och gör arbetet mer tungrott. WSP ser dock annorlunda på klimatdeklarationerna!

Under denna förmiddag vill de påvisa styrkan och möjligheterna med detta verktyg. Hur det kan bidra till en lärprocess i byggandet, hur det kan stärka oss i vårt arbete med hållbar utveckling och hjälpa oss fatta viktiga beslut mer välgrundat.

WSP har varit med och utformat klimatdeklarationerna i Sverige och menar att vi genom att förstå kravställarens perspektiv får möjlighet att omfamna de värden klimatdeklarationerna faktiskt är tänkta att tillföra våra verksamheter fullt ut.

Detta bygger vidare i såväl en nationell som internationell omvärldsanalys inom hållbart byggande med klimatdeklarationerna som röd tråd. Förmiddagen mynnar sedan ut i en workshop där vi tillsammans pratar om hur våra verksamheter står rustade inför denna framtid och hur vi som region vill profilera oss genom hur vi tar oss an dessa viktiga frågor.

Inbjudan och program

Är du nyfiken redan nu och vill ha förberedelse och inspiration inför dagen så tipsar vi om att ta del av denna kortfilm från WSP – ”Klimatdeklaration 2022 for dummies”

 

Sista anmälningsdag: 25 maj
Plats: Hörsalen Dalarna Sciencepark
Information: Hampus Stendahl, hampus@byggdialogdalarna.se

ByggDialog Dalarna arbetar med detta inom ramarna för projektet Cirkulära Klimatsmarta Flöden.

Varmt välkomna!

 

logotyper wsp klimatdeklarationerLaddar Karta...

Datum/Tid
2022-06-01
08:30 - 13:00

Plats
Dalarna Science Park (Teknikdalen)


Boka plats


Knapp, skrolla upp
×sök
Sök