skip to Main Content

Värdeskapande stadsbyggande

– grunden för att realisera hållbarhetsambitioner i projekt

Hur får man kvalitetsfrågor och hållbarhetsambitioner som formulerats i tidiga skeden i stadsbyggnadsprojekt att följa med hela vägen från idé till genomförande? För att lyckas krävs bland annat att stadsbyggnadsprojektet är värdeskapande. Vad krävs då för att få till stånd värdeskapande processer?

Nyckeln ligger bland annat i nytänkande och väl utvecklade samverkans- och finansieringsmodeller. Initialt krävs ett gediget arbete lett av kommunen för att ta fram mål och ambitioner för utveckling i både större och mindre skala. En nära dialog och samverkan mellan kommun och byggare är essentiell, men minst lika viktig är en nära samverkan mellan byggare, tagare av byggnaden och arkitekt. Det handlar om att i varje skede av processen söka nytänkande lösningar som möter, och gärna förstärker uppställda hållbarhets- och kvalitetsambitioner utan att äventyra projektets ekonomi och genomförande. Dessa frågor kommer att behandlas av bla Göran Cars, professor i samhällsbyggnad KTH och Lina Brantemark, affärsutvecklingschef OBOS Kärnhem under förmiddagen.

Eftermiddagen kommer att vara upplagd som en workshop. Den introduceras med en genomgång av mål och uppföljning för en mer hållbar samhällsplanering. Därefter diskuteras vilka behov av fortsatt samlärande och samverkan i länet är när det gäller hållbar samhällsplanering samt vad en ”dalaribba” skulle kunna vara och innehålla.

Seminariet är öppet för alla. Tex samhällsbyggnads-, plan- och exploateringschefer, planarkitekter, exploateringsingenjörer, hållbarhetsstrateger, arkitekter, byggaktörer, myndigheter och förtroendevalda. I anmälan anges deltagande heldag eller enbart för- eller eftermiddag.

Plats: Webbinarium (troligen via Skype). I samband med anmälan anges mailadress till vilken digital inbjudan skickas.
Anmälan: Senast 8 maj (anmälningstiden förlängd)
Kontaktperson: Linda Sjögren, linda.sjogren@lansstyrelsen.se

Inbjudan och program – Värdeskapande stadsbyggnad

Välkomna önskar Länsstyrelsen genom Hållsamprojektet!

Seminariet arrangeras inom det av Energimyndigheten finansierade projektet Strategisk hållbar samhällsplanering, Hållsam. Syftet med projektet är att i samverkan med olika aktörer i Dalarna utveckla samt implementera stöd i hur energi- och klimatfrågor kan få ökat genomslag i samhällsplaneringen.Datum/Tid
2020-05-12
09:00 - 14:30


Boka plats

Bokningen är stängd för denna aktivitet.

Back To Top
×Close search
Sök