skip to Main Content

ByggDialog Dalarnas medlemmar bedriver ett omfattande utvecklingsarbete. I testbäddar skapas innovationer, prövas ny teknik, nya metoder, modeller och verktyg. Här kommer snart de testbäddar och innovationatenor som drivs tillsammans med Byggdialogen att beskrivas.

Back To Top
×Close search
Sök