Toppfält: innehåll

Det finns en betydande potential för förbättring av byggprocesser gällande exempelvis kvalité, produktivitet och effektivitet.

Gruppen Effektivt byggande består av aktörer från hela kedjan med målet att Dalarna ska bli ett föregångslän när det gäller effektivitet i byggsektorn.

Syfte

Att finna metoder, verktyg och arbetssätt för ett kostnadseffektivt och hållbart byggande i Dalarna som skapar tillväxt för länets företag – en Dalamodell.

ByggDialog Dalarna:
Annica Granberg

Knapp, skrolla upp
×sök
Sök