Toppfält: innehåll

Förvaltargruppen består av kommunala och privata fastighetsbolag som tillsammans vill utveckla samarbetet kring förvaltarfrågor.

Syfte

Syftet med gruppen är att effektivisera och utveckla en hållbar förvaltning genom erfarenhetsutbyte och kompetenshöjande insatser.

Ordförande:
Thomas Geijer

ByggDialog Dalarna:
Maria Sten

Knapp, skrolla upp
×sök
Sök