Toppfält: innehåll

Ett fastighetsnätverk med kommunala och privata bolag med ambitionen att jobba aktivt med klimat och energifrågor. Syftet är att stötta varandra och skapa kompetenshöjande aktiviteter för att nå en klimatsmartare bygg- och förvaltning i Dalarna.

Temagruppen tar avstamp från klimatinitiativet där flertal fastighetsägare är medlemmar. Andra frågor som lyfts är till exempel upphandling, resurseffektivisering, avfallshantering, återbruk med mera.

Övergripande mål: Fossilfri 2030 och minskad energianvändning, 30 % till 2030.
Träffar: Var 6:e vecka.
På gång: Klimatdeklarationer/kartläggningar, färdplaner.
Tidigare ämnen: Nudging, IMD, Tempgivare, Klimatklivet.

Ordförande:
Susanna Karlevill, Kopparstaden

ByggDialog Dalarna:

Hampus Stendahl

Projekt:
Klimatsmarta Cirkulära Flöden

Knapp, skrolla upp
×sök
Sök