Toppfält: innehåll

Den politiska träbyggnadsgruppen har sitt ursprung i EU-projektet Trästad 2012, ett projekt som syftade till att öka intresset för och kunskapen om träbyggande.

Syftet med temagruppen är att utveckla det framtida träbyggandet i länet och stärka kompetensen hos beställare för att öka träbyggnation i Dalarnas kommuner, exempelvis inom arkitektur och teknik. Denna samverkan ska vara en inspirationskälla för länets beställare, byggare, arkitekter och planerare att utveckla planer och arkitektur som tar till vara länets specifika möjligheter och kultur. Målet är att utveckla kompetens och teknik för modern industriell träbyggnadsteknik.

Träbyggande är det nya klimatneutrala sättet att bygga, och fördelarna är många. Förutom att byggprocessen är tyst, snabb och smidig så blir det ett gott inomhusklimat och en rogivande miljö. Träbyggandet skapar jobb i närområdet och minskar transportbehoven. Eftersträvade hållbarhetsmål kan lättare förverkligas och producenter av konkurrerande/kompletterande material har tvingats se över sin miljöbelastning.

Medlemmar i temagruppen är politiker från dalakommuner som har ett intresse för hållbarhet i allmänhet och träbyggande i synnerhet.

Temagruppen verkar genom möten, skrivarstugor, studiebesök och konferenser, och är även en plattform för beslutsfattande politiker att skapa nätverk, lära av varandra och få kunskap om vad som händer i andra regioner.

Har du frågor om Politiska träbyggnadsgruppen, eller bara en allmän fundering? Fyll i dina uppgifter i formuläret så återkommer vi till dig så snart vi kan.

    Knapp, skrolla upp
    ×sök
    Sök