Toppfält: innehåll

Träbyggandet – en viktig pusselbit för framtidens klimatsmarta byggbransch.

Syftet med temagruppen är att utveckla det framtida träbyggandet i länet och stärka kompetensen hos beställare och andra aktörer för att öka andelen byggnationer i trä i Dalarnas kommuner. Målet är att utveckla kompetens och teknik för modern industriell träbyggnadsteknik.

ByggDialog Dalarna arbetar starkt för ett ökat träbyggande i Dalarna. Fördelarna med träbyggande är många, framförallt ur miljö- och klimatsynpunkt. Förutom att byggprocessen är tyst, snabb och smidig så blir det ett gott inomhusklimat och en hälsofrämjande miljö. Dalarna är ett skogslän och har lång tradition och en kultur som på många sätt kan förknippas med trä. Träbyggandet skapar jobb i närområdet och minskar dessutom transportbehoven. Eftersträvade hållbarhetsmål kan lättare förverkligas och producenter av konkurrerande/kompletterande material tvingas se över sin miljöbelastning.

Medlemmar i temagruppen är politiker från dalakommuner som har ett intresse för hållbarhet i allmänhet och i synnerhet träbyggande.
Temagruppen verkar genom möten, skrivarstugor, studiebesök och konferenser, och är även en plattform för beslutsfattande politiker att skapa nätverk, lära av varandra och få kunskap om vad som händer i andra regioner.

Ordförande: Bo Brännström
Kontaktperson BDD: Annica Granberg

Har du frågor om Träbyggnadsgruppen, eller bara en allmän fundering? Fyll i dina uppgifter i formuläret så återkommer vi till dig så snart vi kan.

    Knapp, skrolla upp
    ×sök
    Sök