Toppfält: innehåll

Cirkularitet
Det arbete som drivs av Byggekot utgör en viktig pusselbit för att nå dalagemensamma mål om minskade avfallsmängder och ökad resurseffektivitet. Projektgruppen har utvecklat konceptet Byggekot för att driva förändring och utveckling inom kommuner och företag.

Byggekot bidrar till att skapa en smartare och mer hållbar byggsektor som minskar miljöpåverkan och främjar FN:s Agenda 2030-mål. I Dalarna följer man Dalastrategin, som sträcker sig till 2030 och fokuserar på hållbarhet i alla aspekter. Ett av huvudmålen i Dalastrategin är att främja cirkulär ekonomi och resurseffektivitet där byggsektorn spelar en stor roll i att minska avfallsmängder.

Byggekot är en nyckelkomponent till kretsloppsplanerna för att uppnå målen och säkerställa en ren och giftfri miljö i Dalarna år 2030.

 

Vision
Byggekots vision är att återbruk ska vara ett naturligt steg i byggnations- och rivningsprocessen.

Syfte
Syftet med Byggekot är att minska byggbranschens klimatavtryck genom att utmana befintlig praxis och skapa nya arbetssätt som i högre grad stöttar cirkularitet och återbruk – material för generationer.

Övergripande mål
Byggekots övergripande mål är att etablera nya affärsmodeller och normer baserat på återbruk och resursminimering i byggbranschen samt påskynda omställningen mot ett mer hållbart byggande via/med hjälp av konceptet.

 

Medlemmar
Borlänge kommun, Vansbro kommun, LudvikaHem, Mondo Arkitekter, Archus, Structor, Falugruppen, Arkitektkontor, NCC, Peab, Setra Group, Saint-Gobain, Mockfjärdsfönster, Dala Återbyggdepå, Högskolan Dalarna, ByggDialog Dalarna, Kommunfastigheter, Klimatneutrala Borlänge

Sara Johansson, Malin Boldrup och Adam Andersson är 3 av medlemmarna i Byggekot.

Byggekots styrgrupp:
Adam Andersson, Archus arkitekter
Fredrika Wennström, Falugruppen arkitektkontor AB
Johan Grundström, Mondo arkitekter
Malin Boldrup, LudvikaHem
Sara Johansson, Borlänge Energi

ByggDialog Dalarna:
Maria Sten

Knapp, skrolla upp
×sök
Sök