Toppfält: innehåll

Energy performance contracting, EPC, är en metod att handla upp och genomföra energieffektiviseringsåtgärder i byggnader där entreprenören lämnar en besparingsgaranti som gäller under hela återbetalningstiden.

Åtgärderna finansieras av de energibesparingar som uppkommer i och med projektet. Det kan vara antingen fastighetsägaren eller EPC-leverantören som finansierar investeringarna. En energibesparing i kronor och kWh definieras och garanteras i ett avtal med den entreprenör som kommer med förslag på åtgärder. EPC:s affärsupplägg är tänkt att motivera entreprenören att nyttja hela sin kompetens och kreativitetsförmåga när de genomför ett projekt. Ju mer besparingar som kan definieras, desto större projekt blir det och desto mer tjänar både fastighetsägaren och entreprenören.

EPC kan vara särskilt intressant för fastighetsägare som inte har egen kompetens att identifiera, planera och genomföra energiåtgärder.

Ett exempel på EPC-projekt i Dalarna är ett samarbetsprojekt mellan Invent och Trumbäcken.

EFFECT4buildings
Knapp, skrolla upp
×sök
Sök