Toppfält: innehåll

Verksamhetschef

Simon Strömqvist
simon@byggdialogdalarna.se
Tel: 070-288 02 06

Verksamhetsutvecklare

Annica Granberg
annica@byggdialogdalarna.se
Tel: 073-727 51 27

Projektledare

Maria Sten
maria@byggdialogdalarna.se
Tel: 073-941 94 10

Projektledare

Benny Magnusson
benny@byggdialogdalarna.se
Tel: 070-641 54 76

Projektmedarbetare

Hampus Stendahl
hampus@byggdialogdalarna.se
Tel: 070-492 32 60

Kommunikatör

Daniel Elfving
daniel@byggdialogdalarna.se
Tel: 070-376 97 87

Processledare innovation och kluster

Helene Axelsson
helene@byggdialogdalarna.se
Tel: 070-564 42 69

Ansvarig ekonomi/administration

Tina Thelander
tina.thelander@iucdalarna.se
Tel: 070-311 88 78

Koordinator Högskolelänk

Annica Granberg
annica@byggdialogdalarna.se
Tel: 073-727 51 27

Expert projektstöd

Lisa Fröbel
lisa@byggdialogdalarna.se
Tel: 070-336 02 22

Kontoret

Vi har vårt kontor på Högskolan Dalarna i Borlänge. Ni är alltid välkomna att kontakta eller besöka oss.

info@byggdialogdalarna.se

Besöksadress, Röda vägen 3, 781 70 Borlänge
Postadress, ByggDialog Dalarna, c/o Högskolan Dalarna, 791 88 Falun
Faktureringsadress, ByggDialog Dalarna, c/o IUC Dalarna, Box 818, 781 28 Borlänge

Organisationsnummer: 802469-9772
Bankgiro: 162-6811

Knapp, skrolla upp
×sök
Sök