Toppfält: innehåll

tf. Verksamhetschef

Dan Gustafsson
dan.gustafsson@iucdalarna.se
Tel: 070-299 25 69

Verksamhetsutvecklare (föräldraledig)

Annica Granberg
annica@byggdialogdalarna.se
Tel: 073-727 51 27

Processledare

Sarah Wiklund
sarah@byggdialogdalarna.se
Tel: 070-444 23 18

Projektledare

Maria Sten
maria@byggdialogdalarna.se
Tel: 073-941 94 10

Projektmedarbetare

Hampus Stendahl
hampus@byggdialogdalarna.se
Tel: 070-492 32 60

Industridoktorand – Innovationsekosystem

Anna-Lena Gull
anna-lena@byggdialogdalarna.se

Processledare – Innovation och kluster

Helene Axelsson
helene@byggdialogdalarna.se
Tel: 070-564 42 69

Processledare – Färdplan byggande och boende

Malin Karlsson
makr@du.se
Tel: 076-401 25 37

Ansvarig ekonomi/administration

Tina Thelander
tina.thelander@iucdalarna.se
Tel: 070-311 88 78

Koordinator Högskolelänk

Annica Granberg
annica@byggdialogdalarna.se
Tel: 073-727 51 27

Expert projektstöd

Lisa Fröbel
lisa@byggdialogdalarna.se
Tel: 070-336 02 22

Kontoret

Vi har vårt kontor på Dalarna Science Park i Borlänge. Ni är alltid välkomna att kontakta eller besöka oss.

info@byggdialogdalarna.se

Besöksadress, Forskargatan 3, 781 70 Borlänge
Postadress, ByggDialog Dalarna, c/o IUC Dalarna AB, Box 818, 781 28 Borlänge
Faktureringsadress, Byggdialog Dalarna, Fack 8341, Box 3039, 831 03 Östersund,
PDF-fakturor skickas till: 8341@faktura.scancloud.se

Organisationsnummer: 802469-9772
Bankgiro: 162-6811

Knapp, skrolla upp
×sök
Sök