Toppfält: innehåll

Henrik Janols
Verksamhetschef
henrik@byggdialogdalarna.se
Tel: 072- 322 02 80

Annica Granberg
Vice Verksamhetschef
Projektledare för Effektivare Testmiljöer 

annica@byggdialogdalarna.se
Tel: 073-727 51 27

Sarah Wiklund
Processledare
Bitr. Projektledare för Effektivare Testmiljöer
sarah@byggdialogdalarna.se
Tel: 070-444 23 18

Maria Sten
Projektledare
maria@byggdialogdalarna.se
Tel: 073-941 94 10

Hampus Stendahl
Projektmedarbetare
Effektivare Testmiljöer & Högskolelänk

hampus@byggdialogdalarna.se
Tel: 070-492 32 60

Anna-Lena Gull
Industridoktorand
Innovationsekosystem
anna-lena@byggdialogdalarna.se

Dan Gustafsson
Processledare
Innovation och kluster

dan.gustafsson@iucdalarna.se
Tel: 070- 299 25 69

Malin Karlsson
Processledare
Färdplan för byggande och boende
makr@du.se
Tel: 076-401 25 37

Tina Thelander
Ekonomi och Administration
tina.thelander@iucdalarna.se
Tel: 070-311 88 78

Kontoret

Vi har vårt kontor på Dalarna Science Park i Borlänge. Ni är alltid välkomna att kontakta eller besöka oss.

info@byggdialogdalarna.se

Besöksadress, Forskargatan 3, 781 70 Borlänge
Postadress, ByggDialog Dalarna, c/o IUC Dalarna AB, Box 818, 781 28 Borlänge
Faktureringsadress, Byggdialog Dalarna, Fack 8341, Box 3039, 831 03 Östersund,
PDF-fakturor skickas till: 8341@faktura.scancloud.se

Organisationsnummer: 802469-9772
Bankgiro: 162-6811

Knapp, skrolla upp
×sök
Sök