Toppfält: innehåll

Human Centric Lighting = Personcentrerad belysning = HCL-belysning

Den snabba utvecklingen av LED-lampor och teknik för belysningsstyrning gör att det har blivit mycket enklare att variera belysningens karaktär och ljusstyrka på ett behovsanpassat sätt. En anledning till att detta är en väsentlig förbättringsmöjlighet är att det biologiskt är viktigt att väcka kroppen tidigt på dagen och att inte hålla kroppen vaken på kvällen. För att möta behovet att väcka eleverna på morgonen och samtidigt klara att i genomsnitt hålla en så begränsad ljusintensitet att ljusmiljön totalt sett, under hela dagen, inte blir stressande på ett negativt sätt är det viktigt att variera belysningen på ett behovsanpassat sätt.

En grundläggande anledning till att behovet att variera ljuset över dygnet har blivit så uppmärksammat är att forsking inom medicin och fysiologi sedan 1980-talet har visat att cellerna i alla flercelliga varelser har cirkadiska variatoner som är grundläggande för många livsfunktioner. Forskningen om kroppsklockorna tilldelades Nobelpriset i medicin 2017.
https://www.nobelprize.org/prizes/medicine/2017/press-release/

En annan kunskapsgrund är att ljusforskare 2001 visade att ljus med våglängder kring 480nm, påverkar kroppens melatoninproduktion.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11487664/

Melatoninhaltens dygnsvariation styr kroppens och sinnets cykliska variationer mellan vakenhet och sömn. Sömn- och stressforskare betonar att de cirkadiska variationerna är väsentliga för hälsa och välbefinnande.

Det ljusvariationsschema som Erikslundsgymnasiet använder utvecklades 2015-2016 av Tove Karlsson som ett Master-projekt i Ljusdesign på KTH, för Malmö stad, i nära dialog med EU-projektet Lighting for People som inkluderade belysningsforskare från 12 universitet, samt 8 kluster och inte minst viktigt 4 städer som fungerade som testbäddar. Malmös satsning på Human Centric Lighting blev projektets viktigaste testbädd. Elevernas upplevelse av HCL-belysningen utvärderades i två masterprojekt. Sedan Malmö 2016 i egen regi installerade världens första LED-baserade Human Centric Lighting i ett klassrum har de upphandlat denna form av belysningsvariation för ca 20 klassrum. Human Centric Lighting är nu en standardlösning för alla de nya skolor som Malmö nu bygger.
http://media.play.du.se/c9ef0272

Knapp, skrolla upp
×sök
Sök