Toppfält: innehåll

Projektet Villazero har stort fokus på jämställdhet och villan byggs av ett byggarbetslag bestående av enbart kvinnor. Då detta är så pass unikt har Women Building Sweden tillsammans med ByggPartner beslutat att göra en förstudie på det kvinnliga byggarbetslaget.

Förstudien är finansierad av SBUF (Svenska Byggbranschens utvecklingsfond) och genomförs av Monica Rönnlund, Evidera AB tillsammans med Annika Vänje, universitetsdoktor i arbetsvetenskap på Högskolan Dalarna. Förstudien pågår mellan september 2021 och januari 2022.

Syftet med förstudien är att lyfta och belysa kvinnors roll och betydelse i byggbranschen och hur detta kan bidra till en mer innovativ och jämställd byggsektor. Förstudien syftar vidare till att studera kvinnliga strukturer och normer inom följande områden där arbetsmiljön är det prioriterade.

  • Arbetsmiljö
  • Arbetssätt
  • Innovation
  • Kvalité
  • Effektivitet

Ambitioner finns att fortsätta med en djupare forskning efter förstudien. Forskningsmedel kommer att sökas under vintern för detta.

Kontaktperson

ByggDialog Dalarnas kontaktperson.

Annica Granberg
Se kontaktuppgifter

Mer information

Läs mer om förstudien

Jesper F

Fullsatt seminarium om machokulturen i byggbranschen

Den 10 november anordnade Byggpartner, tillsammans med Women Building Sweden, Byggdialog Dalarna och Villazero, ett…

Läs mer
Villazero Bygglaget

Glädjande nyhet!

I fredags kom beskedet att vi tillsammans med ByggPartner och Women Building Sweden beviljats forskningsmedel…

Läs mer
Knapp, skrolla upp
×sök
Sök