Toppfält: innehåll

Projektet Villazero har stort fokus på jämställdhet och villan byggs av ett byggarbetslag bestående av enbart kvinnor. Då detta är så pass unikt har Women Building Sweden tillsammans med ByggPartner beslutat att göra en förstudie på det kvinnliga byggarbetslaget.

Förstudien är finansierad av SBUF (Svenska Byggbranschens utvecklingsfond) och genomförs av Monica Rönnlund, Evidera AB tillsammans med Annika Vänje, universitetsdoktor i arbetsvetenskap på Högskolan Dalarna. Förstudien pågick mellan september 2021 och januari 2022.

Syftet med förstudien är att lyfta och belysa kvinnors roll och betydelse i byggbranschen och hur detta kan bidra till en mer innovativ och jämställd byggsektor. Förstudien syftar vidare till att studera kvinnliga strukturer och normer inom följande områden där arbetsmiljön är det prioriterade.

  • Arbetsmiljö
  • Arbetssätt
  • Innovation
  • Kvalité
  • Effektivitet

Ambitioner finns att fortsätta med en djupare forskning efter förstudien. Forskningsmedel kommer att sökas under vintern för detta.

Kontaktperson

ByggDialog Dalarnas kontaktperson.

Annica Granberg
Se kontaktuppgifter

Mer information

Läs mer om förstudien

Framtidens byggbransch – är en jämställd byggbransch

Villazero har förenat två av byggbranschens viktigaste frågor, hållbarhet och jämställdhet och förutom att bland…

Läs mer
Villazero Intervju Bygglag

Förstudien för det kvinnliga bygglaget på Villazero presenteras

Sveriges första koldioxidneutrala småhus står färdigt. Den 13 maj anordnades slutseminariet för utbildningsprojektet Villazero, där…

Läs mer

Mer om Villazero och det kvinnliga byggarbetslaget

Villazero är ett riktigt spännande projekt och du kan kika på sidan för testbädden Villazero för att hitta mer information.

Fiskarhedenvillan har även tagit fram en hel serie filmer om ”framtidens Boende i Sverige” tillsammans med Isabelle McAllister. Den här serien med filmer hittar du på YouTube och en av filmerna i serien som du kan se här handlar om det kvinnliga byggarbetslaget.

Framtidens byggbransch
– är en jämställd byggbransch

Under tiden Villazero byggdes spelades det in en film från projektet som lyfter och visar kvinnor för att få fler att våga söka till byggbranschen.

”Det är inte så gubbigt som man skulle kunna tro.”

Knapp, skrolla upp
×sök
Sök