Toppfält: innehåll

ecoINSIDE2 är ett projekt som handlar om innovation och hållbar tillväxt.

I området Inre Skandinavien har vi sedan lång tid tillbaka ett samarbete mellan de fyra länen Akershus, Hedmark, Dalarna och Värmland.

Kontaktperson

ByggDialog Dalarnas kontaktperson för projektet.

Maria Sten
 Se kontaktuppgifter

ecoINSIDE
ILogotyp nterreg Sverige-Norge

ecoINSIDE är ett erfaret partnerskap som vill fortsätta arbetet i samarbete över gränsen för att Inre Skandinavien ska vara ledande inom grön tillväxt genom miljödriven affärsutveckling samt genom att öka FoU-satsningar. Projektet vill uppnå ökat värdeskapande och direkt bidra till att lösa de miljö- och klimatutmaningar vi står för globalt. Detta görs genom att utnyttja våra olika kompetenser, styrkor och de väl etablerade nätverk och samarbeten i näringsliv, akademi och forsknings- och innovationsmiljöer som byggts upp under ecoINSIDE och tidigare FEM-projekt. Och även genom att adressera de största utmaningarna i Europa, klimat och digitalisering.

Inom de etablerade fokusområdena Solenergi & Energiteknik, Hållbart Byggande och har vi nu en bra grund och med cirkulär ekonomi som ledstjärna har vi god potential att uppnå gränsregionalt mervärde på många sätt.

De tre fokusområdena utvecklas i nästa steg och tar nu formerna:

  • WP1 Cirkulär Ekonomi i Inre Skandinavien
  • WP2 Skandinaviskt Center för Solenergi & Energisystem
  • WP3 Vägen mot ZEIS – Zero Emission in Inner Scandinavia

I ecoINSIDE2 kommer cirkulär ekonomi genomsyra arbetet samt att synergierna mellan de tre områdena utnyttjas i ännu högre grad. Till exempel är arbetet med Solenergi som en del av systemet och kopplingen med hållbart byggande omedelbar. Och en hållbar hantering och optimering av byggmaterial kräver att byggavfall ses som en restresurs och att så mycket byggmaterial som möjligt såväl vid nybyggnation som renovering åter tas i bruk.

Syfte

ecoINSIDE2 ska fortsätta stärka företagens och regionens konkurrenskraft genom att bygga vidare på det gränsöverskridande samarbete som påbörjats inom områdena Solenergi & Energisystem, Hållbart Byggande och Restresurser. De synergier som uppstår i och med att dessa tre fokusområden samkörs är tydliga, en mycket bred och stark grupp bolag och aktörer nås samt att möjligheterna att nå ut vid satsningar nationellt och internationellt stärks.

Med fokus på näringslivsutveckling och med cirkulära modeller som ledstjärna ska projektet bidra till att de nationellt och internationellt uppsatta klimatmålen nås samt att näringslivet och främst de små och medelstora företagens konkurrenskraft stärks.

Knapp, skrolla upp
×sök
Sök