Toppfält: innehåll

I Siljansnäs utanför Leksand bygger Naturvårdsverket och Länsstyrelsen Dalarna tillsammans med entreprenören ByggPartner, ett nytt utsiktstorn vid naturum Dalarna. Tornet ska ge besökaren en underskön vy över en vacker dalabygd.  

Naturrum Siljansnäs är en testbädd inom ByggDialog Dalarna då detta är Sveriges första certifierade byggnad enligt FSC-systemet. I projektet har även särskild vikt lagts på val av material ur ett klimatperspektiv. Med hjälp av LCA beräkningar föll valet på en stomme av trä med en för Sverige ovanlig panel, nämligen en bränd panel som är gjord med en teknik som hämtats från Japan. Att bygga ett torn som stundtals utsätts för kraftiga kastvindar ställer också extra krav på konstruktionen vilket gjort projektet extra utmanande.  

Kontaktperson

ByggDialog Dalarnas kontaktperson för testbädden.

Benny Magnusson
Se kontaktuppgifter

Knapp, skrolla upp
×sök
Sök