Toppfält: innehåll

 Att vara medlem hos ByggDialog Dalarna

Att vara medlem hos oss är inte betungande. Ett medlemskap kan vara på olika nivåer där en nivå är att få ta del av nätverket och alla aktiviteter som hör där till. Men för den som vill ytterligare finns möjlighet till att vara med i konkreta utvecklings- och forskningsprojekt. Som medlem är du med och arbetar för branschens utveckling i Dalarna och har stor möjlighet att påverka den regionala utvecklingen.

Har du frågor om medlemskap i ByggDialog Dalarna, medlemsförmånerna eller bara en allmän fundering? Fyll i dina uppgifter i formuläret så återkommer vi till dig så snart vi kan.

  Som medlem i ByggDialog Dalarna har du möjlighet att vara med på en spännande resa och ta del av följande:

  Nätverkande

  ByggDialog Dalarnas nätverk är unikt då aktörer från hela kedjan i byggbranschen är samlad. Här har du möjlighet att få kontakter, utbyta erfarenheter och lära av andra.

  Kompetenshöjande

  Listan på kompetenshöjande aktiviteter kan göras lång. Som medlem har du alla möjligheter att höja din och dina kollegors kompetens genom att delta på seminarier, workshops, studiebesök, frukostmöten mm. Som medlem får du kostnadsfritt delta på alla våra aktiviteter.

  Kompetensförsörjning

  ByggDialog Dalarna har ett nära samarbete med Högskolan Dalarna och de byggrelaterade utbildningarna (Byggingenjörer, Byggarbetsledare, Bygg- och samhällsplanerare). Vi anordnar en mängd aktiviteter där företag och studenter kan träffas och knyta kontakter. Under utbildningarna ordnar vi praktikplatser, studiebesök, arbetsmarknadsdag och mycket mer. Genom ByggDialog Dalarna har du direktkontakt med din framtida arbetskraft!

  Utvecklingsprojekt

  ByggDialog Dalarna driver omfattande och långsiktiga projekt inom en rad områden där du som medlem har möjlighet att delta.

  Temagrupper

  Genom ByggDialog Dalarna samlas företrädare från branschen i olika temagrupper där problem och utmaningar som kräver nya lösningar beskrivs. Lärare, adjunkter och professurer från Högskolan Dalarna är viktiga aktörer i temagrupperna och om ytterligare spetskompetens behövs kallas den in från landet. Här har du som medlem möjlighet att vara med och aktivt påskynda utvecklingen!

  Innovation och forskning

  Tillsammans med våra medlemmar och samarbetspartners skapar vi en innovationsarena med verkliga testbäddar där vi knyter samman forskning, branschen, ny teknik, nya material och arbetssätt. Med våra metoder kan vi vända branschens utmaningar till möjligheter och företagsutveckling.

  Knapp, skrolla upp
  ×sök
  Sök