Toppfält: innehåll

KlimatKlubben på studiebesök hos Leksandsbostäder straxt efter inflytt i projektet Stjärnan, december 2023.

Inom ByggDialog Dalarna finns flera olika så kallade temagrupper. En temagrupp består av ett antal medlemmar som organiserat sig kring ett specifikt intresseområde, det kan exempelvis vara energifrågor eller arkitektur.

Grupperna arrangerar återkommande möten där aktuella frågor diskuteras. Det blir en neutral plattform för dialog över gränser. Till exempel mellan olika kommuner, organisationer eller aktörer i olika delar av byggprocessen. Här får medlemmarna möjligheten att tillsammans med branschkollegor utbyta kunskap och idéer för att på så vis stimulera utveckling inom både sin egen verksamhet och i branschen.  

Har du idéer, spännande tankar eller frågor kring temagrupper får du gärna kontakta oss på ByggDialog Dalarna!

ByggDialog Dalarna:
info@byggdialogdalarna.se

Våra temagrupper

Byggekots syfte är att minska byggbranschens klimatavtryck genom att utmana befintlig praxis och skapa nya arbetssätt som i högre grad stöttar cirkularitet och återbruk – material för generationer.

» Läs mer om Byggekot

Rådet fungerar som ett forum där idéer diskuteras och tas fram, för att sedan kunna genomföra aktiviteter. Arkitekturrådet ska höja värdet i Dalarna gällande arkitektur, gestaltning, form och design.

» Läs mer om Arkitekturrådet

Ett nätverk av kommunala och privata fastighetsbolag i Dalarna med ambitionen att jobba aktivt med klimat- och energifrågor. Syftet är att stötta varandra och skapa kompetenshöjande aktiviteter för att nå en mer klimatsmart fastighetsförvaltning i Dalarna.

» Läs mer om KlimatKlubben

Nätverkets syfte är att tillhandahålla ett opolitiskt affärsnätverk och ett informationsforum för kvinnor i ledande roller med målsättning att utveckla det hållbara byggandet.

» Läs mer om Women Building Sweden

Knapp, skrolla upp
×sök
Sök