Toppfält: innehåll

EFFECT4 buildings var en del av genomförandet av EU: s strategi för Östersjöregionen (EUSBSR) och utsågs som ett flaggskeppsprojekt inom både politikområdet Energi och det horisontella området Klimat. Flaggskeppsprojekt visar EUSBSR: s framsteg särskilt väl och fungerar som pilotexempel för önskad förändring.

Bakgrund till projektet

Att minska energiförbrukningen och energislöseriet blir allt viktigare för EU och är en strategisk prioritet. Investeringar i energieffektiv teknik och förnybar energi bidrar till att uppnå EU: s energi- och klimatmål samtidigt som det skapar ekonomisk tillväxt.

Bostäder och lokaler står för en stor del av energianvändningen. EU:s direktiv om byggnaders energiprestanda innehåller flera bestämmelser för att förbättra energieffektiviteten i både nya och befintliga byggnader.

Det är ett krav att befintliga byggnader som genomgår större renoveringar tillämpar minimikraven avseende energiprestanda. Alla nya byggnader måste ha en energiförbrukning på nära noll senast den 31 december 2020. Det är även krav på att det sker energicertifiering av byggnader eller byggnadsenheter, regelbundna inspektioner av värme- och luftkonditioneringssystem i byggnader och oberoende kontrollsystem för energicertifikat och inspektionsrapporter.

Kontaktperson

ByggDialog Dalarnas kontaktperson för projektet.

Benny Magnusson
 Se kontaktuppgifter

Projektsammanfattning

Målet med EFFECT4buildings var att öka antalet energieffektivitetsåtgärder som genomförs i existerande offentliga byggnader i Östersjöregionen. Målgruppen var offentliga fastighetsägare som ofta vet vilka åtgärder som är tekniskt möjliga och ibland har beräkningar som visar att dessa investeringar är lönsamma, men trots det inte genomför åtgärderna på grund av finansiella hinder.

Projektet har resulterat i en verktygslåda med finansiella metoder som kan förbättrar lönsamheten, underlättar finansieringen och minska riskerna av energiinvesteringar i offentliga fastigheter. Exempel på verktyg är lönsamhetsberäkningar, åtgärdspaket, bidragsoptimering, EPC, multifunktionella avtal, gröna leasingavtal och ekonomiska modeller för både produktion och användning av energi.

EFFECT4buildings kopplade samman offentliga fastighetsägare med leverantörer av lösningar för att nå en effektivare användning i Östersjöregionen. Finansiella verktyg och metoder utvecklades genom olika reella fall bland partner som deltog i projektet.

Verktygslådan har av projektet gjorts tillgänglig online. Offentliga fastighetsägare har utbildas i hur man använder verktygen och ökat sin förmåga att övertyga politiska beslutsfattare att genomföra och investera i energieffektivitetsåtgärder.

Projektbeskrivning EFFECT4buildings

EFFECT4buildings

Partners

Utöver ByggDialog Dalarna (Sustainable Building Cluster in Dalarna) ingick följande partners i projektet.

County administrative board of Dalarna (Sweden)
LEAD PARTNER

lansstyrelsen.se/dalarna

Dalarna är pilotregion i Sverige för energieffektivitet och det finns ett starkt intressentsamarbete med representanter från hela byggsektorn.

Environmental office of Lappeenranta region (Finland)

lappeenranta.fi

Regionen är känd för sin arbetsförändring mot förnyelsebar energi och system med låga koldioxidutsläpp. De har ett aktivt nätverk, Green Energy Showroom, av små och medelstora företag som uppmuntrar nätverksmedlemmar att införa nya innovativa lösningar som inkluderar affärspotential och skapar nya jobb.

Hedmark county council (Norway)

hedmark.org

Länet har lång erfarenhet av att utveckla och testa finansiella verktyg för energieffektivitet.

Vidzeme planning region (Latvia)

vidzeme.lv

Regionen ansvarar för regional planering och samordning, inklusive energieffektivitet, samt samarbete mellan 25 kommuner och olika statliga institutioner.

Gate21 (Denmark)

gate21.dk

Gate 21 är en ideell partnerorganisation som genomför kommunala projekt och initiativ som främjar grön omvandling och tillväxt. Gate 21s uppdrag är att samla kommuner, regioner, företag och kunskapsinstitutioner för att utveckla och sprida resurseffektiva lösningar för klimat och energi. Gate 21 har omfattande projektupplevelse relaterad till energieffektivitet i offentliga byggnader.

Association of municipalities and districts of Malopolska region (Poland)

federacja.krakow.pl

Organisationen är den största sammanslutningen av kommuner i Polen och omfattar cirka 1000 kommuner, distrikt, institutioner och föreningar som stödjer självförvaltning.

Foundation Tallinn Science Park Tehnopol (Estonia)

tehnopol.ee/en

Som en vetenskaps- och affärskampus strävar Tehnopol efter att främja teknikbaserat entreprenörskap i Estland, samla forskare och företagare och tillhandahålla lämpliga förutsättningar och en lämplig miljö för att genomföra affärsidéer för genombrott.

State Real Estate Ltd (Estonia)

rkas.ee

Detta offentliga företag ansvarar för utveckling och förvaltning av 1 425 offentligt ägda byggnader i Estland, som är ett kompetenscenter för utveckling, förvaltning och underhåll av den erforderliga fastigheten.

Knapp, skrolla upp
×sök
Sök