Toppfält: innehåll

Bygginformationsmodellering (BIM) och Virtual Reality (VR)

ByggDialog Dalarna har i sin prioritering av temaområden lyft fram digitalisering där branschen anses vara i behov av en stark utveckling. Därför stimulerar Byggdialogen sina medlemmar att aktivt pröva olika typer av IT-verktyg i bygg- och förvaltningsprojekt.

Bygginformationsmodellering (BIM) är en utvecklad 3D-projektering där det skapas en modell som kan användas i flera olika sammanhang. Ett av dessa är att använda VR-teknik som gör det möjligt att bokstavligen gå runt i och granska den icke påbörjade byggnaden. Fördelarna är att verksamheter med förståelsen och läsningen av vanliga ritningar får hjälp att bättre få grepp om sammanhangen.

I projektet Grön Agenda prövas VR-teknik vid planering av nya äldreboenden. När verktyget används kan omsorgspersonalens kompetens, exempelvis inom demensvård, komma till användning på ett bättre sätt än i de traditionella arbetssätt som tidigare tillämpats.

Vansbro kommun

Den första kommunen som anmälde intresse var Vansbro kommun som planerar att bygga om och bygga till ett äldreboende. VR användes i planeringen med stor framgång. Nedan märks hur omsorgspersonal, men även politiker, andra förvaltningar, pensionärsföreningar drar nytta av tekniken och som uppenbarligen hjälper dem till en djupare förståelse.

Vansbro genomförde tillsammans med Länsstyrelsens projekt Scandinavian Heartland ett arbete där man tog fram ett underlag för så kallad tidig dialog. Dokumentet ger en överblick över processen som underlättar för arkitekter, byggherrar och beställare att förstå vad verksamheten och boende behöver. Nedan kan rapporten laddas ned.

Vansbromodellen – Tidig dialog

Säters kommun

Den andra kommunen som prövade verktyget var Säter kommun. Erfarenheterna från Vansbro och Säter visar att processen är synnerligen viktig för att omsorgspersonalens kompetens ska komma till nytta. I Säter vidareutvecklades processen under projektets fortskridande och många viktiga slutsatser drogs.

Äldreboendets, byggnadens grundläggning har påbörjats och processen framtill färdigt boende fortsätter.

Kontaktperson

ByggDialog Dalarnas kontaktperson för testbädden.

Hampus Stendahl
 Se kontaktuppgifter

Utvecklas inom

Knapp, skrolla upp
×sök
Sök