Toppfält: innehåll

Testbädden syftar på att följa Sveriges första klimatneutrala småhus Villazero och resan till certifieringen NollCO2.Genom att ta del av de lärdomar som kommer fram vid bygget av ett koldioxidneutralt småhus så sprids kunskapen och fler kan ta steget att bygga klimatneutralt.

Vilka klimatsmarta byggtekniker och byggmaterialen finns idag och hur ser utvecklingen i framtiden för att underlätta övergången till ett mer hållbart byggande?

Villazero blir Sweden Green Building Councils(SGBC) första projekt att certifiera småhus inom NollCO2. Certifieringen av en byggnad kräver att hela byggnadens livscykels klimatpåverkan redovisas och balanseras med klimatåtgärder till nettonoll klimatpåverkan Livscykelanalysen (LCA) innefattar tillverkning och transport av byggdelar, byggprocesser samt användandet och sluthanteringen av byggnaden.

Mer information

Läs mer om NollCO2 på SGBCs webbplats
Läs mer om Villazero

Exempel NollCO2 certifiering

Lidls butik på Gotland
Skanskas kontorshus
Hyllie Terrass i Malmö.SGBC

Kontaktperson

ByggDialog Dalarnas kontaktperson för testbädden.

Benny Magnusson
 Se kontaktuppgifter

Så betalar Villazero tillbaka till naturen

Villazero-projektet är som namnet antyder ett byggprojekt som strävar efter noll växthusgaser. Men att bygga…

Läs mer

Villazero satsar på NollCO2– certifiering

För att Villazero-projektet skulle bli så trovärdigt som möjligt ville Fiskarhedenvillan luta sig mot en…

Läs mer
Knapp, skrolla upp
×sök
Sök