skip to Main Content

Avtal

Landstingsfastigheter
Länsstyrelsen

Gamla Byn AB har ett samarbete med ByggDialog Dalarna, som sedan en tid tillbaka deltar i ett EU projekt ”Effect4buildings” med flera länder kring Östersjön. Syftet är att utveckla verktyg för att underlätta införande av energieffektiviseringsåtgärder i offentligt ägda fastigheter. Ett sådant verktyg är Gröna hyresavtal.

Gamla Byn AB har genom hyresavtalet som kan hämtas nedan startat upp ett pilotprojekt på Bergsnässkolan. Tanken är sedan att erfarenheter från Bergsnässkolan kan tas till vara vid tecknande av liknande avtal med andra enheter inom kommunen samt föras vidare till övriga parter i EU projektet.

Grönt hyresavtal Gamla Byn – Bergsnässkolan

Rapporter

Skolmaterial

Här hittar du rapporter och annan intressant läsning som på olika sätt berör vår verksamhet.
Om det är något du saknar, skicka gärna ett e-post till info@byggdialogdalarna.se och berätta.

Back To Top
×Close search
Sök