skip to Main Content

Årsmöte och seminarium 190521

Varsam energieffektiv renovering – Jonn Are Myhren
IKEA – en medveten hållbarhetsaktör – Annelie Strömberg
Kopparstaden och klimatinitiativet – Susanna Karlevill
Verksamhetsplan ByggDialog Dalarna
Valberedningens förslag till ny styrelse

Worksop, ByggPartner
Livscykelanalyser – en drivande kraft i byggprocessen

LCA en drivande kraft i byggprocessen, Kristian Haglund, 190124
Livscykelanalys av byggnader, Ricardo Ramírez Villegas, 190124
Presentation Thomas Olofsson, 190124

EnergiCafé

BeSmå som katalysator för energieffektiva småhus – Sara Borgström – 190515
BeSmå som katalysator för energieffektiva småhus – Sara Borgström – 190515
Från SOL-el till innovationsagenda – Kathrine Abrahamsen och Jan Hedberg – 190410
Från SOL-el till innovationsagenda – Kathrine Abrahamsen och Jan Hedberg – 190410
Den konkreta nyttan av nya smarta energilösningar – Jonn Are Myhren – 190306
 En bra inomhusmiljö bör kännas som att vara utomhus en mild sommardag – Into Partti & Jonas Brinkeby – 190213
En bra inomhusmiljö bör kännas som att vara utomhus en mild sommardag – Into Partti & Jonas Brinkeby – 190213
Ta språnget – Den rätta tiden är nu – Thomas Wall – 190123
Ta språnget – Den rätta tiden är nu – Thomas Wall – 190123
Smart belysning – Olle Strandberg – 181205
Smart belysning – Olle Strandberg – 181205
Miljöbyggnad drift och förvaltning – Åsa Wahlström – 181010

Årsmöte och seminarium 180418

Landstingets roll i ett hållbarhetsperspektiv 2018-04-18
 Primärenergianvändning för att producera och värma energisnåla hus
Samhallsbyggnadsbolaget – Falun 180418
Folkhem presentation
EBR flashbacks

ByggDialog Dalarna Verksamhetsberattelse 2017
ByggDialog Dalarna Verksamhetsplan 2018-2020

Arkitektur i planeringsprocessen, 180313

 Lyckad dag om arkitektur i planeringsprocessen

Det perfekta byggprojektet, 171218

 1. Effektivare beställarprocess
 2. Effekt projekteringspress
 3. Effektivare produktionsprocess
 Grupparbetsuppgift

Frukostmöte, Borlänge kommun, 171027

Presentation träbyggnadssstrategi (Frukostmöte 171027)
Fördjupad översiktsplan Borlänge tätort (Frukostmöte 171027)

Den uthålliga regionen 2016–2018

Avtal

Landstingsfastigheter
Länsstyrelsen

Gamla Byn AB har ett samarbete med ByggDialog Dalarna, som sedan en tid tillbaka deltar i ett EU projekt ”Effect4buildings” med flera länder kring Östersjön. Syftet är att utveckla verktyg för att underlätta införande av energieffektiviseringsåtgärder i offentligt ägda fastigheter. Ett sådant verktyg är Gröna hyresavtal.

Gamla Byn AB har genom hyresavtalet som kan hämtas nedan startat upp ett pilotprojekt på Bergsnässkolan. Tanken är sedan att erfarenheter från Bergsnässkolan kan tas till vara vid tecknande av liknande avtal med andra enheter inom kommunen samt föras vidare till övriga parter i EU projektet.

Grönt hyresavtal Gamla Byn – Bergsnässkolan

Rapporter

Skolmaterial

Här hittar du rapporter och annan intressant läsning som på olika sätt berör vår verksamhet.
Om det är något du saknar, skicka gärna ett e-post till info@byggdialogdalarna.se och berätta.

Back To Top
×Close search
Sök