Toppfält: innehåll

Årsstämma 20200513

ByggDialog Dalarna – Verksamhetsberättelse 2019
ByggDialog Dalarna – Årsredovisning

Strategisk hållbar samhällsplanering i Dalarna

Öka träbyggandet i Mora, Workshop 200123

 Program workshop Mora 200123
Träbyggnadsstrategi Mora
Föreläsning Tommy Ek
Föreläsning Ola Öyen
Upphandlingsstrategi Elverums kommune
Föreläsning Morgan Johansen
 Diskussionsfrågor

Årsmöte och seminarium 190521

 Varsam energieffektiv renovering – Jonn Are Myhren
IKEA – en medveten hållbarhetsaktör – Annelie Strömberg
 Kopparstaden och klimatinitiativet – Susanna Karlevill
 Verksamhetsplan ByggDialog Dalarna
 Valberedningens förslag till ny styrelse

Worksop, ByggPartner
Livscykelanalyser – en drivande kraft i byggprocessen

LCA en drivande kraft i byggprocessen, Kristian Haglund, 190124
Livscykelanalys av byggnader, Ricardo Ramírez Villegas, 190124
Presentation Thomas Olofsson, 190124

EnergiCafé

Drömmen om hållbara transporter och e-handelslogistikens bistra verklighet – 210415
Presentation LN-Akustik – 201105
Paneldebatt om hur vi kan skapa ljudmiljöer så vi hör varandra och mår bra – 201105
Paneldebatt om hur belysningens variation påverkar hälsan och välbefinnandet – 201022
Paneldebatt om hur ventilationens kvalitet påverkar Coronarisken – 201008
Per Erik Nilsson, BELOK – 200423
Led och Ljusdesign – från trivsam skolmiljö till hemmets julmys – Jonas Kjellander – 191121
Hur påverkar Internet och IT i vårt vardagsliv klimatet? – Jens Malmodin – 191107
Hur påverkar Internet och IT i vårt vardagsliv klimatet? – Jens Malmodin – 191107

BeSmå som katalysator för energieffektiva småhus – Sara Borgström – 190515
BeSmå som katalysator för energieffektiva småhus – Sara Borgström – 190515
Från SOL-el till innovationsagenda – Kathrine Abrahamsen och Jan Hedberg – 190410
Från SOL-el till innovationsagenda – Kathrine Abrahamsen och Jan Hedberg – 190410
Den konkreta nyttan av nya smarta energilösningar – Jonn Are Myhren – 190306
 En bra inomhusmiljö bör kännas som att vara utomhus en mild sommardag – Into Partti & Jonas Brinkeby – 190213
En bra inomhusmiljö bör kännas som att vara utomhus en mild sommardag – Into Partti & Jonas Brinkeby – 190213
Ta språnget – Den rätta tiden är nu – Thomas Wall – 190123
Ta språnget – Den rätta tiden är nu – Thomas Wall – 190123
Smart belysning – Olle Strandberg – 181205
Smart belysning – Olle Strandberg – 181205
Miljöbyggnad drift och förvaltning – Åsa Wahlström – 181010

Årsmöte och seminarium 180418

Landstingets roll i ett hållbarhetsperspektiv 2018-04-18
 Primärenergianvändning för att producera och värma energisnåla hus
Samhallsbyggnadsbolaget – Falun 180418
Folkhem presentation
EBR flashbacks

ByggDialog Dalarna Verksamhetsberattelse 2017
ByggDialog Dalarna Verksamhetsplan 2018-2020

Arkitektur i planeringsprocessen, 180313

 Lyckad dag om arkitektur i planeringsprocessen

Det perfekta byggprojektet, 171218

 1. Effektivare beställarprocess
 2. Effekt projekteringspress
 3. Effektivare produktionsprocess
 Grupparbetsuppgift

Frukostmöte, Borlänge kommun, 171027

Presentation träbyggnadssstrategi (Frukostmöte 171027)
Fördjupad översiktsplan Borlänge tätort (Frukostmöte 171027)

Den uthålliga regionen 2016–2018

Avtal

Landstingsfastigheter
Länsstyrelsen

Gamla Byn AB har ett samarbete med ByggDialog Dalarna, som sedan en tid tillbaka deltar i ett EU projekt ”Effect4buildings” med flera länder kring Östersjön. Syftet är att utveckla verktyg för att underlätta införande av energieffektiviseringsåtgärder i offentligt ägda fastigheter. Ett sådant verktyg är Gröna hyresavtal.

Gamla Byn AB har genom hyresavtalet som kan hämtas nedan startat upp ett pilotprojekt på Bergsnässkolan. Tanken är sedan att erfarenheter från Bergsnässkolan kan tas till vara vid tecknande av liknande avtal med andra enheter inom kommunen samt föras vidare till övriga parter i EU projektet.

Grönt hyresavtal Gamla Byn – Bergsnässkolan

Rapporter

Skolmaterial

Här hittar du rapporter och annan intressant läsning som på olika sätt berör vår verksamhet.
Om det är något du saknar, skicka gärna ett e-post till info@byggdialogdalarna.se och berätta.

Knapp, skrolla upp
×sök
Sök