Toppfält: innehåll

Projektperiod: 2019-01-01 till 2021-12-31

Projektägare: Karlstads Universitet

Medsökare: Högskolan Dalarna

Styrgrupp: Karlstads Universitet, OsloMet, Högskolan Dalarna, Högskolan Innlandet och NTNU Gjövik.

Referensgrupp: Paper Province, Norwegian Wood Cluster, ByggDailog Dalarna, Karlstad Innovation Park, Emballasjeforeningen.

Projektets mål: Ökad gränsöverskridande rörlighet på arbetsmarknaden

Målgrupp för projektet: Projektets primära målgrupp är ungdomar. Även SME-företag och arbetssökande.

Aktiviteter: Stötta insatser som bidrar till en bättre matchning mellan kompetens och arbetsmarknadens behov i gränsregionen.

Tematiska områden

Trä för och i konstruktioner, produkter och tjänster

Miljöanpassad användning av träbaserade material, särskilt byggelement i trä samt pressning och komprimering av trämaterial för användning som material i olika produkter eller som formgivningsteknik. Smart styrning av materialhantering för hus med träkonstruktion. Miljöbedömning och materialval för träkonstruktioner och träprodukter. Fukt i passiv-/nollenergiträhus.

Förpackningsutveckling

Livscykeloptimerade processer för värdeskapande med trämaterial

BioSirk förväntas leverera direkt mätbara resultat:

  •  Ökning av antal företag som deltar i gränsöverskridande, transnationella eller interregionala forskningsprojekt.
  • Fler forskningsinstitut som deltar i gränsöverskridande, transnationella eller interregionala forskningsprojekt
  • Ökning av antal deltagande organisationer i gränsöverskridande forskningsprojekt
  • Ökning av antal långsiktiga formaliserade samarbetsavtal mellan olika forskningsinstitut.
  • Varaktig stärkning av forsknings- och utbildningsresurserna i gränsregionen genom rekryteringar av professorer inom BioSirk´s verksamhetsområden, till exempel professor i Miljö- och energisystem med inriktning mot miljöteknik eller i Byggteknik med inriktning mot hållbart byggande.

Kontaktperson

ByggDialog Dalarnas kontaktperson för projektet.

Helene Axelsson
 Se kontaktuppgifter

Knapp, skrolla upp
×sök
Sök