Toppfält: innehåll

Bild från KlimatKlubbens första möte 2024, på besök hos Riksbyggen i Borlänge.

En temagrupp är en samling representanter från våra medlemsföretag som delar någon form av mål eller utmaning som de vill samlas och arbeta kring. För KlimatKlubben handlar det om klimat- och energifrågor. Arbetet leds av ordförande Robin Collins Lund (LudvikaHem) och ByggDialog Dalarnas representant Hampus Stendahl.

Arbetet tar avstamp i Allmännyttans Klimatinitiativ och syftar till att stötta varandra på resan mot dess mål. Det gör vi genom att dela med oss av kunskap och erfarenheter i gruppen samt där det finns behov ta in externa föreläsare till mötena. Vi gör även studiebesök och försöker anordna möten hos de olika medlemmarna för att få chans att lära känna varandra lite närmre.

Gruppen har varit igång sedan början av 2020 och består idag av representanter från cirka 15 fastighetsbolag i Dalarna, både kommunala och privata aktörer finns representerade. Vi uppmanar även varje representant att bjuda med sig ytterligare kollegor till mötena där det passar.

Genom att stötta varandra och anordna kompetenshöjande aktiviteter vill vi tillsammans nå en mer klimatsmart fastighetsförvaltning i Dalarna!

Fokusområden​ för gruppen

Tar sin utgångspunkt i Allmännyttans Klimatinitiativ och den regionala färdplanen för energieffektivt och klimatsmart byggande och boende:

  • Energieffektivisering
  • Effekttoppar och förnyelsebar energi
  • Klimatsmart boende (fokus på energi)
  • Digitalisering
  • Beredskap

Ordförande:
Robin Collins Lund, LudvikaHem

ByggDialog Dalarna:

Hampus Stendahl

Projekt:
Effektivare testmiljöer i bygg- och fastighetssektorn

Knapp, skrolla upp
×sök
Sök