Toppfält: innehåll

Vi är delaktiga i projektet där Högskolan Dalarna renoverar miljonprogramshus tillsammans med Tunabyggen på ett sätt som är bättre för miljön, bättre för de boende och kostnadseffektivt så de kan hålla hög renoveringstakt.

”En modell skapas för varsam renovering av allmännyttiga bostäder baserad på hållbarhet såväl ekologiskt som socialt och ekonomiskt”

Vision

Projektet ska bidra till förnyelseprocessen för att göra Tjärna ängar till ett mer attraktivt, varierat och integrerat bostadsområde. Sättet hur projektet genomförs, platsen det genomförs på och det resultat som skapas ska generera stolthet för Tunabyggens medarbetare, hyresgästerna och Borlängebon.

Genom nytänkande gällande renovering av flerbostadshus skapas en ny modell för varsam renovering av allmännyttiga bostäder baserad på hållbarhet, såväl ekologiskt som socialt och ekonomiskt. Modellen fokuserar på energieffektivitet, kostnadseffektivitet, klimat och termisk komfort, samt samverkan för delaktighet och beslut. Projektet utmanar fastighetsbranschens konventionella metoder och åtgärder för energieffektivisering.

Resultat

Nu har tre byggnader renoverats färdigt och mätningar har pågått parallellt i dessa hus under ett års tid.

Mer om projektet

Tjärna Ängar

Varsam energieffektiv renovering av miljonprogramsområden

Vid morgonens frukostmöte bjöds det inte bara på en trevlig frukost. Jonn Are Myhren från…

Läs mer
Tjärna Ängar

Tekniklunch om varsam energieffektiv renovering Tjärna ängar

I Tjärna Ängar i Borlänge har en byggnad med 36 lägenheter från miljonprogrammet renoverats på…

Läs mer
Knapp, skrolla upp
×sök
Sök