skip to Main Content
Distanskurs för upphandling av solcellssystem

Distanskurs för upphandling av solcellssystem

  • 2018-04-05 - 2018-05-15, 00:00

Kursen riktar sig mot beställare och ger kunskap och underlag för att bedöma möjligheter för installation av solcellssystem i större byggnader så som flerfamiljshus, kontorsbyggnader och andra kommunala eller kommersiella byggnader. Kursen förmedlar grundläggande kunskap [...]

Läs mer och boka plats
Bostadsarkitektur och träbyggande

Bostadsarkitektur och träbyggande
Teknikdalen, Borlänge

  • 2018-04-25, 15:00 - 16:30

Kajsa Crona, adjungerad professor i Boendets arkitektur på Chalmers och bostadsstrateg på Sweco är inbjuden till ett kortseminarium i Borlänge. Kajsa har stor erfarenhet av bostadsbyggande i trä och kommer med utgångspunkt från ett visionsprojekt [...]

Läs mer och boka plats
Frukostmöte - BIM och VR

Frukostmöte - BIM och VR
WSP, Falun

  • 2018-04-27, 07:00 - 09:30

Hur arbetar vi effektivt i en digital framtid som formas idag? WSP bjuder in till ett mycket spännande frukostmöte om BIM och VR. De kommer att fokusera på visualisering med modellorienterad projektering och planering men [...]

Läs mer och boka plats
Den uthålliga regionen - Slutseminarium

Den uthålliga regionen - Slutseminarium

  • 2018-05-30, Hela dagen

– energifrågans hantering i samhällsplanering utanför större tillväxtområden Slutseminarium 30 maj 2018 – SAVE THE DATE Samhällsplanering har allt oftare lyfts fram som ett sätt som långsiktigt kan bidra med uppemot 20-procentig effektivisering. I regioner [...]

Läs mer och boka plats
Back To Top
Sök