Toppfält: innehåll

Hållbara konsumtionsmönster och ansvarstagande konsumenter är nödvändiga för energiomställningen.

Omställningen kräver hållbarare konsumtionsmönster där utbildning, tydlighet och lättillgänglig information om produkter och tjänster är en nyckelfaktor. Det bidrar till konsumenters förutsättningar att köpa energieffektiva produkter, system och tjänster.

Ökad energieffektivitet i företag främjar hållbara konsumtions- och produktionsmönster bland annat genom att den energi som används vid tillverkning och distribution av produkter minskar. Stor del av energianvändningen uppstår i företagens leverantörskedjor. Stora inköp från företag som ställer krav på energieffektivisering i sina leverantörsled.

Offentlig upphandling och inköp kan driva på förändringen genom att öka efterfrågan på resurseffektiva produkter och lösningar. Kan vara ett kraftfullt verktyg för att påskynda marknadsintroduktion av ny teknik genom att garantera en första beställning

Cirkulärt tänkande inom resurser börjar bli allt vanligare, kunskapshöjande åtgärder skulle kunna öka inlärningstakten hos människor. Goda exempel och modeller som gynnar den cirkulära marknaden skall främjas. Företag ges stöd att arbeta med cirkulärt tänk i hela produktkedjan och öka återvinningen. Återbruk är något vi måste lära oss att leva med då den är här för att stanna.

Knapp, skrolla upp
×sök
Sök